Zatvori
Vremenska prognoza Beograd 16 ℃
Promenjivo oblačno sa kišom
Prognoza za narednih 5 dana
Vremenska prognoza Beograd 16 ℃
Promenjivo oblačno sa kišom
Prognoza za narednih 5 dana

Poslovni bonton

Kada ste u poslovnom okruženju to je jedna od situacija u kojima apsolutno morate da održavate visok nivo profesionalnosti i lepog ponašanja. Prvo ćemo pogledati neka osnovna pravila lepog ponašanja u poslovnom okruženju, pre nego što pređemo na mnogo određenije situacije.

Mogući problemi i neočekivane situacije na radnom mestu
Vaše radno mesto i socijalni mediji

Živimo u doba široko rasporostranjenih elektronskih medija i neprekidne internet povezanosti sa izuzetno velikom onlajn publikom. Ako je Vaš profil na bilo kojoj platformi socijalnih medija – Facebook, Twitter, YouTube, Tumblr, LinkedIn, Pinterest, Google+, Instagram, VK, Flickr, Vine, Meetup, Ask.fm ili bilo kojoj drugoj povezan na neki način sa vašom firmom, Vi ste automatski odgovorni za to kako predstavljate svoju kompaniju svojim kontaktima na toj platformi.

Zbog potencijalnih problema koji mogu nastati u ovim slučajevima, kompanije obično imaju sopstvene polise i pravila za predstavljanje putem socijalnih medija sa kojima se morate unapred dobro upoznati ako nameravate da na nekome od svojih javnih profila navedete ime svoje kompanije kao radno mesto.

Uopšteno gledano, daćemo Vam par predloga o onlajn manirima u poslovnom kontekstu:

1. U javnoj – ali i privatnoj – elektronskoj komunikaciji sa klijentima, partnerima, poslodavcima i zaposlenima, morate uvek biti učtivi i izražavati se formalno, koristeći prigodne titule (gospodine, gospođo, gospođice itd.). Izbegavajte neformalne načine izražavanja, oslovljavanje imenom umesto prezimenom i osobito neverbalno izražavanje upotrebom “emotikona”.

2. Izbegavajte direktne konfrotacije preko javnih internet servisa. Probleme i konflikte je uvek bolje rešavati lično ili razgovorom putem telefona, a da ne pominjemo da upuštanje u sukobe preko interneta uvek deluje nezrelo i neprofesionalno. Ukoliko klijent, poslovni partner, saradnik ili bilo ko drugi pokuša da se upusti u sukob sa Vama putem interneta, uvek odgovorite učtivo, bez uvreda ili agresije. Izrazite žaljenje što Vaš sagovornik ima problem ili nepogodnosti (ali se ne izvinjavajte u ime kompanije osim ako ste dobili uputstvo da to učinite od nadležnih) i uputite ih na alternativni način komunikacije kao što je telefonski broj ili privatna prepiska.

3. Čak i da to odražava Vaše lično mišljenje, nikada nemojte postavljati uvredljive sadržaje na profilima povezanim sa Vašom kompanijom na osnovi rasne i verske pripadnosti, seksualnog opredeljenja, socijalnog ili društvenog statusa pa čak i pripadnosti rivalskim kompanijama.

4. Ako postavljate vesti ili informacije na javnim profilima povezanim sa Vašom kompanijom, budite sigurni da imate tačne i proverene informacije i izbegavajte obmane i prikrivanje istine. Sve što se postavi na internetu može biti na neki način arhivirano ili sačuvano, a svaka neiskrenost može kasnije dovesti u pitanje Vaš integritet ili integritet Vaše kompanije.

5. Nikada ne postavljajte informacije vezane za rad Vaše kompanije, osim ako prethodno niste za to dobili dozvolu nadležnog lica. Čuvajte privatnost svojih klijenata, saradnika i partnera i nikada ne postavljajte bilo kakvu prepisku, registre njihove aktivnosti, lične informacije ili druge poverljive podatke.

6. Ako vodite privatan blog ili internet stranu, nemojte postavljati link to sajta Vaše kompanije a da se prethodno niste identifikovali kao zaposleni u istoj. Takođe nemojte postavljati link to sajta kompanije a da se prethodno niste konsultovali sa nadležnima i upoznali ih sa sadržajem Vašeg bloga ili sajta, da bi mogli da donesu odluku da li žele da se takav sadržaj poveže sa imenom kompanije.

7. Vodite računa da uvek jasno stavite do znanja da su mišljenja i stavovi izraženi na profilima povezanim sa Vašom firmom Vaša lična mišljenja koja ne odražavaju mišljenja i stavove Vaše kompanije.

8. Nikada nemojte koristiti poslovni mejl sa nazivom Vaše firme da se registrujete na bilo kom sajtu socijalnih medija, blogovima ili drugim onlajn servisima koja su za Vašu privatnu upotrebu.

9. Čak iako predstavnici medija stupe sa Vama u kontakt preko nekog od Vaših online profila povezanih sa Vašom firmom, učtivo odbijte da dajete bilo kakve informacije vezane za rad firme, osim ako imate izričitu dozvolu i ovlašćenje firme da govorite o toj temi.

Radno mesto i interakcije među polovima

Jedna od najboljih odlika modernog doba je ta da sve više i više žena zauzima ravnopravne položaje na radnim mestima sa svojim kolegama suprotnog pola. Međutim ovo takođe otvara vrata i mnogim nesigurnostima i privikavanjima. Pre nepune decenije smatralo se delom osnovnog Bontona da gospodin dami pridrži vrata ili stolicu, a danas takvi postupci mogu biti shvaćeni kao nepoštovanje, čak i ako su preduzeti iz najboljih namera. Evo nekoliko situacija u kojima su se pravila promenila u poslednjim decenijama:

1. Flert i romansu na radnom mestu treba izbegavati sa obeju strana – muške i ženske. U radnom okruženju morate uvek biti profesionalni i podrediti emocije efikasnosti Vašeg tima saradnika u cilju najboljih interesa same kompanije. Bilo kakvi lični odnosi zaposlenih – romantični, prijateljski i drugi – trebaju se upražnjavati pre ili posle radnog vremena, ali nikada na poslu.

2. Pridržavanje vrata. Ovo je običaj koji nam je ostao još iz starijih vremena, a nekada se smatrao za osnovnu kulturu. Stvari su se tek malo promenile u moderno doba. Umesto da bude gest isključivo gospodina prema dami, danas je ljubazno da bilo koji zaposleni pridrži vrata svojim kolegama, saradnicima, partnerima i slično. Prosto pravilo je: osoba koja prva stigne do vrata, pridrži ih otvorenim dok ostali iz grupe ne prođu, nezavisno od pola.

3. Ustajanje od stola. Ustajanje u znak poštovanja osobi koja Vam se pridružila za stolom je galantan i ljubazan gest koji može – i treba – da upražnjava bilo ko prema bilo kome, nezavisno od pola. Ovo je osobito slučaj ako je osoba koja prima gest klijent ili nadležni, ali svakako je ljubazno i od strane nadležnog ka njegovim ili njenim zaposlenima.

4. Rukovanje. Stariji Bonton nalagao je da muškarac uvek sačeka da dama pruži ruku prilikom rukovanja, ali ovo pravilo danas više ne važi – bilo ko može započeti rukovanje koje treba biti čvrsto i sigurno ali ne prejako i u trajanju od dve do pet sekundi.

5. Izlazak iz lifta. Osobe najbliže vratima izlaze prve.

6. Plaćanje zajedničkih obroka. Prihvaćen običaj danas je da osoba koja je pozvala na obrok plati za isti. Po dogovoru, ako pozvana osoba ponudi, račun se može podeliti.

Radno mesto i politička, religiozna i druga opredeljenja

Opšte pravilo je da teme kao što su politička opredeljenja ili religija koje mogu da dovedu do pojačanih emocionalnih konflikata u slučaju neslaganja treba izbegavati na radnom mestu. Ipak, ovo su stvari oko kojih su ljudi strastveni i ponekad žele da to i izraze. Činiti to na umeren i uljudan način, uz poštovanje eventualnih razlika u mišljenjima može da doprinese boljem upoznavanju i slaganju među zaposlenima. Evo nekih predloga kako to učiniti na što konstruktivniji način:

1. Pre nego što započnete osetljivu temu, razmislite o mogućim ishodima tog razgovora. Kako ćete se osećati ako se neko ne složi sa Vama? Šta biste mogli da im kažete ako se njihova uverenja kose sa Vašima? Takođe razmislite i o razlozima zbog kojih nameravate da započnete taj razgovor. Da li izražavate nezadovoljstvo, tražite mišljenja ili pak želite nečija da promenite?

2. Ako ste u kontaktu sa kolegama, zaposlenima, nadležnima ili drugim poslovnim kontaktima preko socijalnih medija, obratite pažnju na mišljenja koja izražavaju preko istih. Tako možete steći ideju koliko se slažu ili ne slažu sa Vašima i koliko su strastveni po pitanju istih.

3. Nemojte da se oslanjate na pretpostavke. Ma koliko da mislite da ste dobar sudija ličnosti ili koliko god da mislite da poznajete svoje kolege, nemojte da im pripisujete uverenja i mišljenja koja vam oni sami nisu izričito rekli.

4. Ne dopustite da diskusije prerastu u rasprave. Savršeno je moguće imati različita mišljenja a zadržati dobre odnose, ali morate da znate kada u toku diskusije ubeđenja – ma koliko suprotnih – treba da stanete i prosto se “složite da se ne slažete”. Čak i ako Vaš saradni pripada najljućem protivniku Vaše omiljene političke stranke, konflikti vezani za to nemaju mesta u radnom okruženju.

Poslovni sastanci, opšti saveti

1. Budite spremni. Dođite na sastanak sa kopijom rasporeda rasprave, priborom za pisanje, imajte spremna sva potrebna dokumenta i informacije, budite upoznati sa temom razgovora ukoliko je znate unapred, budite spremni da doprinesete razgovoru.

2. Obavezno dođite na sastanak čisti i uredni.

3. Budite tačni. Dođite tačno na vreme, izbegavajte da poranite više od nekoliko minuta da ne biste omeli bilo kakve poslednje pripreme. Kašnjenje treba izbegavati po svaku cenu, ali ponekad je to nemoguće. U takvim slučajevima obavezno javite odgovornim licima čim budete u mogućnosti. Kada stignite, pokušajte da uđete sa što manje buke. Ako je prezentacija u toku sačekajte da govornik završi pre nego što uđete i zauzmete mesto.

4. Obavezno isključite ili utišajte sva elektronska pomagala poput mobilnih telefona, pejdžera, satova i sličnog.

5. Održavajte pozitivan stav. Pokušajte da ne protivurečite nikome direktno. Ako procenite da morate to da učinite da bi se izbeglo širenje pogrešnih informacija, učinite to na najuljudniji mogući način, bez agresije ili antagonizma.

6. Nikada ne prekidajte osobu koja govori. Ukoliko imate neki prigovor, pitanje ili bilo šta drugo da kažete, zabeležite to što su rekli i javite se pošto su završili sa izlaganjem.

7. Učestvujte u diskusiji. Kada govorite, ostvarite kontakt očima sa drugim učesnicima sastanka i govorite jasnim i odmerenim tonom glasa.

8. Ukoliko ste Vi sazvali sastanak, obavezno na kraju ponudite mali pregled donetih odluka, uverite se da svačija pitanja budu odgovorena i da svaki učesnik sastanka zna zbog čega su prisustvovali i šta se očekuje od njih posle istog.

Komunikacija na radnom mestu

Komunikacija sa zaposlenima, saradnicima ili nadređenima je osnova dobrog poslovanja. Zaposleni i poslodavci koji komuniciraju jedni sa drugima o svojim sposobnostima, ciljevima i idejama sačinjavaju snažan tim koji može da se uhvati u koštac sa bilo kakvim poteškoćama. Evo nekih osnovnih saveta o raznim vrstama komunikacija na poslu:

1. Potrudite se da brzo naučite imena svojih kolega, i koristite ih u razgovoru. Dobar način da to učinite je da ime svog sagovornika upotrebite tri puta u toku svog prvog razgovora sa njima. Ako dobijete njihove posetnice, sačuvajte ih i na njima napišite mali podsetnik za sebe ko vam ih je i kada dao. Ako Vam je predugo potrebno da naučite ime nekog kolege, oni mogu da pomisle da ih ne cenite dovoljno.

2. Odgovorite na propuštene pozive ili mejlove u roku od 24 sata – čak i ako je to samo da biste obavestili drugu osobu da će vam trebati vremena da detaljnije odgovorite na njihova pitanja.

3. Poštujte tuđi lični prostor i imajte na umu da ono što oni smatraju ličnim prostorom može biti različito od Vašeg pojma o istom. Pratite reakcije i govor tela svojih sagovornika – oni će vam reći da li stojite preblizu.

3. Ako šaljete poslovne mejlove, oni treba da budu gramatički tačni i pisani formalnim tonom. Obavezno ispunite polje za naslov mejla direktnom informacijom o njegovom sadržaju, da bi primaoc kasnijom prilikom mogao lakše da ga pronađe čak i ako se ne seća tačnog naslova.

4. Nemojte imati predrasude o ljudima koji dele radni prostor sa Vama vezane za njihov položaj. Budite uljudni prema osobama ispod vas na radnoj lestvici kao i sa pomoćnim osobljem – oni imaju svako pravo na Vaše poštovanje.

5. Nemojte napisati u mejlu bilo šta što inače ne biste izgovorili ili rekli nekome u lice.

6. Vaš je izbor koliko ćete ličnih informacija podeliti sa kolegama, ali budite oprezni da ne podelite neprikladne ili previše lične podatke. Takođe nemojte vršiti pritisak da Vaše kolege učine isto niti im postavljati previše lična pitanja na radnom mestu.

7. Ako prilikom telefonskog razgovora želite nekoga da prebacite na spikerfon, obavezno prvo pitajte tu osobu za dozvolu, ili ih obavestite čim to učinite.

Radno okruženje i osobe sa invaliditetom

Može se desiti da ponekad na poslu dođete u kontakt sa osobama koje pate od nekog invaliditeta bilo u ulozi klijenta ili saradnika. Evo nekih predloga i saveta vezanih za osobe sa raznim invaliditetima:

1. Kako se rukovati sa osobom koja nema desnu šaku ili ruku? U ovakvim slučajevima pozdrav se ostvaruje dodirom. Možete lako položiti ruku na rame, nadlakticu ili zglob te osobe sa osmehom kakav inače imate kada se rukujete s nekime. U dosta slučajeva osoba sa invaliditetom će Vam rado pokazati kako se inače pozdravljaju ako pružute ruku u njihovom pravcu i sačekate da Vas navode.

2. Ako razgovarate sa osobom u invalidskim kolicima, sedite ili kleknite da biste se približili njihovom nivou očiju, nemojte ih terati da gledaju nagore u Vas, izbegavajte da se naginjete ka njima.

3. Neke osobe koje koriste invalidska kolica ili druga pomagala premeštaju se iz njih u normalna sedišta. U tom slučaju, obavezno primaknite njihova kolica, štake ili slična pomagala da im budu pri ruci. Ako osetite da im možda treba pomoć, uvek prvo pitajte “Želite li pomoć”, umesto “Treba li Vam pomoć”.

4. Pre nego što biste pogurali nekoga u invalidskim kolicima, zatražite dozvolu za to jer ljudi obično žele da imaju slobodu sopstvenog pokreta.

5. Ako poslujete sa osobama oštećenog sluha, skrenite pažnju na sebe lakim dodirom po ruci ili ramenu. Mnoge osobe oštećenog sluha umeju da čitaju sa usana ili prosto razumeju šta želite da kažete gledajući Vaše lice i pokrete. Zato je bitno da ste uvek okrenuti ka njima tokom komunikacije, te prilikom prezentacija izbegavajte da se okrenete tabli ili ekranu da biste nešto pokazali dok govorite.

6. Osobe sa oštećenjem vida obično koriste pomagala za raspoznavanje okoline poput štapova ili imaju posebno dresirane pse pomagače koji ih svuda prate. Kada poslujete sa osobom oštećenog vida, uvek govorite jasno i predstavite se svaki put kada se sretnete da bi znali sa kime govore.

7. Ako osoba oštećenog vida sa sobom ima pomoćnog psa, nemojte ga dodirivati bez dozvole. Uvek se okrenite ka osobi oštećenog vida kada govorite sa njima, jer čak iako Vam ne vide lice, mnogi od njih mogu da čuju promene u zvuku Vašeg glasa kada ne gledate ka njima.

8. Uvek pitajte osobu oštećenog vida za dozvolu pre nego što ih uhvatite pod ruku da biste ih negde odveli. Mnogi ljudi oštećenog vida više vole da oni uhvate svog vodiča pod ruku nego obrnuto.

9. Kada poslujete sa osoboma koje imaju govorne mane, morate biti strpljivi i veoma pažljivi. Sačekajte da dovrše rečenice i oduprite se nagonu da to učinite umesto njih. Možete im umesto toga pomoći tako što postavljate pitanja koja pomažu temi a zahtevaju kratke odgovore.

10. Osobe ometene u razvoju mogu imati razne probleme u komunikaciji i razumevanju. Morate biti izuzetno strpljivi u komunikaciji sa njima, jasno se izražavati i paziti na njihov govor tela, spremni da se drukčije izrazite ako vidite da imaju problema da razumeju ono što ste rekli. Čak iako morate da pojednostavite izražavanje, potrudite se da to učinite sa što više poštovanja, jer i osobe ometene u razvoju su ljudska bića koja žele da budu poštovana i uvažena. Trudite se da delujete opušteno i iskreno se smešite tokom razgovora da biste ublažili napetost i olakšali komunikaciju.

Opšta pravila lepog ponašanja na radnom mestu

1. Uvek budite tačni, poštujte radno vreme, vreme zakazanih sastanaka i drugih obaveza. Uvek dođite ranije, ali ne više od deset minuta. Ako ne možete da izbegnete kašnjenje, obavezno javite nadležnim osobama.

2. Nemojte dolaziti bolesni na posao. To stvara rizik od širenja virusa, umanjuje Vašu efikasnost i stvara neprijatnosti Vašim kolegama. Javite nadređenima da ne možete doći na posao zbog bolesti i odmah idite lekaru za procenu oporavka i potvrdu Vašeg stanja koju po potrebi možete priložiti kada se vratite na posao.

3. Nemojte se obraćati bilo kome na poslu povišenim tonom glasa, budite uljudni čak i prilikom sukoba. Ne odgovarajte na neprikladno ponašanje sopstvenim neprikladnim ponašanjem.

4. Isključite zvono na mobilnom telefonu na radnom mestu i držite ga blizu sebe da ne biste propustili poziv.

5. Izbegavajte preterane količine parfema ili kolonjske vode.

6. Ne nosite neprikladnu ili preterano otkrivajuću odeću. (Obično kompanije izdaju sopstvena pravila odevanja za zaposlene sa kojima treba da se upoznate)

7. Ručajte u prostoru određenom za tu svrhu ili napolju, za vreme pauze. Nemojte jesti hranu jakog mirisa za radnim mestom.

8. Ukoliko se neko od Vaših kolega na bilo koji neprikladan način ponaša prema Vama, ne uzvraćajte neprikladnim ponašanjem, već razgovarajte sa tom osobom. Ako se ponašanje nastavi, idite nadređenom licu ili nadležnom licu za međuljudske odnose na Vašem radnom mestu.

9. Ukoliko delite prostor sa drugim zaposlenima, pazite koliko glasno razgovarate telefonom ili uopšteno.

10. Poštujte imovinu svojih kolega i kompanije.

11. Održavajte svoje radno mesto urednim.

12. Ukoliko znate da je vaš kolega, saradnik, nadređeni ili zaposleni na odmoru ili prosto van radnog vremena, nemojte im slati mejlove ili poruke vezane za posao osim u slučaju krajnje nužde.

13. Ako delite prostor sa drugima, izbegavajte da obavljate telefonske razgovore preko spikerfona.

14. Ponekad i sitnice mogu da ometu Vaše kolege i zasmetaju im dok rade. Ako delite radni prostor sa nekim, izbegavajte naviku da klikćete hemijskom olovkom, kuckate, lupkate, tapkate nogom ili pravite drugu nepotrebnu buku.

15. Izbegavajte psovke ili nepotrebno prejako izražavanje.

16. Ukoliko na radnom mestu postoji frižider u kome zaposleni čuvaju ručkove i užine, nikada nemojte uzimati hranu i pića koja nisu Vaša. Takođe nikada ne ostavljajte svoju hranu i pića predugo u zajedničkom frižideru.

17. Ukoliko na Vašem radnom mestu postoji zajednički aparat za kafu, dopunite ga ako ste ga Vi ispraznili.

18. Tretirajte toalet na poslu kao da je Vaš, uvek ga ostavite čistim a ako je to nemoguće zbog kvara, javite to osobi zaduženoj za popravke i održavanje.

19. Ukoliko neko donese bilo kakvu vrstu posluženja za kolege bilo kojim povodom – uzmite jedno. Jedno. JEDNO. Osim ako Vas vlasnik izričito ne ponudi opet. Onda uzmite još jedno. JEDNO.

20. Izbegavajte da prilazite radnim mestima Vaših kolega da biste vodili privatne razgovore. Učinite to kada ste zajedno na pauzi ili posle radnog vremena.

21. Kada dajete povratnu informaciju, učinite to pod pravilnim okolnostima. Uopšteno pravilo je: “Hvalite javno, kritikujte u četiri oka”.

22. Nikada nemojte neprijatnosti sa posla izražavati putem socijalnih medija.

23. Prilikom poslovnog obroka, najprikladniji trenutak da se započne razgovor o poslovnim temama je pošto je predjelo završeno i odneto sa stola.

24. Ako sa klijentom treba da uđete u vozilo, prvo ulazite Vi, kao pozivalac, a onda klijent za Vama.

25. Kada je reč o poslovnim kontaktima, slanje ručno-pisane prepiske je prihvatljivo samo u slučaju ličnog zahvaljivanja na nečemu.

26. Ako Vas je šef pozvao na neko okupljanje ili događaj, a niste sigurno kako da se obučete, najbolje je da se kod njega ili nje raspitate koji stepen formalnosti se očekuje.

27. Kad je reč o poklonima na radnom mestu, svaka kompanija obično ima sopstvenu polisu o istima sa kojom se trebate upoznati pre nego što darujete nekoga.

28. Ako neko pogrešno izgovori Vaše ime kada Vas upoznaje sa nekim, jasnim glasom ponovite svoje ime tačnim izgovorom i potvrdite da ste to Vi. Kasnije možete sa tom osobom privatno razgovarati i naučiti ih kako se izgovara Vaše ime ili prezime.

29. Ako ste iz bilo kog razloga izazvali neku neprijatnost na radnom mestu, izvinite se porukom ili imejlom, ali izbegavajte da ulazite u detalje i vraćate pažnju na taj događaj. Prosto recite da Vam je žao zbog neprijatnosti koju ste izazvali i da nećete dozvoliti da se ona ponovi.

30. Kada upoznajete nekoga sa nekim u radnom okruženju, vodite računa da osobu prema kojoj ste formalniji treba prvo da predstavite. Evo par primera: mlađoj osobite predstavite stariju, osobi iz Vaše firme predstavite osobu iz druge firme, mlađem saradniku predstavite starijeg saradnika i slično. Prilikom predstavljanja svake osobe obavezno recite par reči o njihovom položaju u firmi.

31. Govor tela. Vaš govor tela treba da odaje samopouzdanje, sigurnost i utisak da znate šta radite. Ovo možete postići ako usvojite par jednostavnih manira: pravite kontakt očima, ali nemojte ga održavati neprekidno, ispravno držite glavu, držite bradu pod pravim uglom u odnosu na vrat, sedite uspravno, stojte uspravno sa oba stopala čvrsto na zemlji, uvek održavajte minimalnu distancu od 40-tak centimetara između Vas i sagovornika, smešite se, budite uredni.

32. Ako treba da pređete neka dokumenta za vreme poslovnog ručka, ponesite ih ali ih ostavite u tašni sa strane dok se predjelo ne završi i očisti sa stola.

33. Ukoliko je moguće izbegavajte konzumiranje alkohola na radnom mestu ili za vreme poslovnih sastanaka prilikom obroka.

34. Prilikom poslovnih obroka, osoba koja je “sazvala” sastanak upućuje konobara da primi porudžbinu od gosta i naručuje posle njih.

35. Ako ne znate šta biste sa rukama prilikom poslovnog obroka, pratite jednostavnu izreku o tome koji delovi mogu na sto: “Laktovi nikada, nadlaktice ponekad, zglobovi uvek”.

36. Nikada ne stavljajte mobilni telefon na sto prilikom poslovnog ručka. Držite ga u tašni, a ako zazvoni izvinite se i udaljite od stola da primite poziv. Pokušajte da završite razgovor što brže.

37. Ako Vam nešto od pribora za jelo ispadne na pod, pravilo je da ga stopalom pomerite ispod stola i od servera zatražite zamenu. Ako vam je ispala salveta možete je podići, ali samo ako time ne nestajete iz vidnog polja Vaših sagovornika.

38. Poslovni ručak plaća osoba koja ga je sazvala. Ukoliko server stavi račun ispred Vašeg gosta, uzmite ga i recite im da su danas gost Vaše kompanije.

39. Razgovori na poslu koji nisu vezani za rad firme treba da ostanu laganog i opuštenog manira. Možete slobodno pitati kolege koje zanimljive filmove i knjige su gledali i čitali u poslednje vreme, da li prate neki sport i koje timove, raspitati se za njihova interesovanja i hobije. Teme koje treba da izbegavate su one koje mogu izazvati oštre konflikte ili negativna osećanja kao što su: politika, religija, dijete i telesna težina, ogovaranje i razgovor o kolegama koje nisu prisutne, kriticizam, psovke, šale na račun etničke, verske ili rasne pripadnosti kao i drugih netolerancija, predugačke priče iz ličnog života.

40. Kompanije obično imaju sopstvene polise o davanju i primanju poklona među zaposlenima sa kojima treba da se upoznate. Ako želite da darujete nekog od Vaših saradnika, a da je to u skladu sa propisima vaše kompanije, prihvatljivi pokloni mogu da budu: kancelarijski pribor, knjige, kvalitetna penkala ili hemijske olovke, karte za događaj koji ih zanima, satovi, ukrasi za radni sto, elektronska pomagala raznih vrsta, lepo zapakovano voće ili dezert. Neprihvatljivi pokloni, između ostalih, mogu biti: skup nakit ili previše skupi predmeti uopšteno, predmeti vezani za religiju, sportska oprema i alkoholna pića osobama koje ne upražnjavaju sport ili ne piju, parfemi, životinje, intimno rublje, predmeti sa seksualnim konotacijama, predmeti izuzetno lošeg kvaliteta.

41. Ako je neko Vama dao poklon koji ne želite da prihvatite, vratite ga u roku od 24 sata uz poruku u kojoj ćete objasniti razlog. Neutralan razlog koji možete da navedete je da zbog propisa firme ne možete da prihvatite taj poklon, da je poklon suviše lične prirode ili neprikladno visoke vrednosti. U najvećem broju slučajeva izbor je na Vama, ali situacije u kojima apsolutno TREBA da vratite poklon je ako ćete u budućnosti da sklopite bilo kakav poslovni odnos ili ugovor sa davaocem ili ako znate da davaoc očekuje neke poslovne usluge za uzvrat.

Bonton prilikom poslovnih obroka

Evo par saveta koji će Vam pomoći da organizujete savršeni poslovni ručak, ili pak da ostavite dobar utisak ako ste pozvani na isti.

1. Ako ste u mogućnosti, saznajte koju vrstu kuhinje Vaš partner voli. Možete ih pitati prilikom poziva ili pak nazvati njihovog asistenta da biste saznali. Takođe možete ponuditi Vašem gostu izbor između nekoliko restorana. Ako pozivate grupu saradnika, odaberite restoran koji ima raznovrsnu ponudu.

2. Pozivi na poslovni ručak trebaju biti uručeni oko nedelju dana unapred, ako ste u mogućnosti.

3. Ako je moguće odaberite restoran u kome ste redovan gost. Kada Vas osoblje prepozna, to ostavlja dobar utisak na Vaše saradnike.

4. Imajte na umu da ako Vi ili Vaš saradnik mora da duže putuje da bi stigli do mesta sastanka, to treba da budete Vi a ne oni.

5. Uvek unapred obavestite saradnike koje ste pozvali na poslovni ručak o čemu ćete diskutovati i da li treba da ponesu bilo kakav relevantan materijal.

6. Jasno im dajte mesto i vreme sastanka i ponovite te detalje još jednom kasnije u toku razgovora.

7. Unapred rezervišite sto za Vas i Vaše saradnike.

8. Na jutro pre sastanka još jednom stupite u kontakt sa Vašim saradnicima i potvrdite sastanak.

9. Obavezno dodjite na vreme.

10. Ako stignete pre svojih gostiju, bonton nalaže da ih morate sačekati u holu ili na recepciji, ali ne za stolom.

11. Ako su neki od Vaših gostiju stigli a drugi ne, pristojno je čekati samo do tačnog trenutka kada ste rezervisali. Tada možete uvesti goste koji su stigli a člana osoblja restorana zadužene za primanje gostiju uputite da zakasnele goste dovedu za sto kada stignu.

12. Unapred se obavestite da li postoje pravila oblačenja i poštujte ih.

13. Kada je reč o plaćanju računa, osoba koja je organizovala sastanak plaća isti. Nemojte se grabiti za račun ili pokušavati da nagovorite pozivaoca da platite svoj deo.

14. Ako ste Vi organizovali sastanak a server prosledi račun nekome od gostiju, zamolite ih da Vam ga daju. Da biste izbegli ovu situaciju možete unapred reći Vašem konobaru da račun donese direktno Vama.

15. Ako ih restoran nije već uračunao u cenu, na vama je da ostavite napojnice u iznosu od 15-20% od ukupne cene obroka. U većim restoranima napojnice se daju ne samo konobaru već i drugim članovima osoblja koji su Vas uslužili. Evo opštih pravila za davanje napojnica: Konobar: 15-20% od cene obroka.

Stručnjak za vino: 15-20% cene flaše/flaša vina koje su otvorene za vreme obroka. U ovom slučaju od ukupne cene obroka oduzimate cenu za vino i od toga računate procenat, dok konobaru plaćate napojnicu u procentu od preostale cene obroka.

Barmen/šanker: 15-20% od ukupnog računa.

Radnik u odseku za kapute: 2EU za prvi kaput i 1EU za svaki naredni.

Radnik zadužen za parkiranje vozila: 2EU

16. Posle poslovnog obroka, ako ste bili gost, pošaljite Vašem pozivaocu poruku zahvalnosti kojom ćete ujedno i potvrditi sve odluke donete za vreme sastanka. Umesto poruke možete nazvati i telefonom, ali poruka ima prednost da ne prekida aktivnosti druge osobe i deluje toplije.

17. Kao što je već navedeno ranije, razgovor o poslu započinje se pošto je predjelo završeno i sklonjeno sa stola. Ako ste Vi pozvali saradnike, onda je na Vama da započnete taj razgovor. Ako ste pak pozvani ili ste najmlađi saradnik od prisutnih, nemojte preterano dominirati razgovorom, već postavljajte pitanja kad je prikladno i izražavajte interesovanje.

FAQ

Da li je bitno koju odeću nosim na poslu?

Vaša odevna kombinacija odlikuje vaš odnos prema poslu koji radite i ljude s kojima radite. Neke firme imaju i odevni kodeks koji se mora poštovati. Odeća koja je uglavnom zabranjena ili nepoželjna za nositi na poslu jeste šuškavac, trenerka, majica na bretele, šorcevi i sve što otkriva ramena, kolena i stomak. Stoga, jeste donekle bitno.

Da li se onlajn poslovanje razlikuje od tradicionalnog poslovanja?

Osim što se radi od kuće ili gde je Vama zgodno u datom momentu - ne, ne razlikuje se. I dalje imate satnicu koju morate ispuniti. I dalje morate prisustvovati sastaniku lepo odeveni. Vaši zadaci ostaju tu, kao da ste na radnom mestu.

Kako se ponašati u kancelariji?

Dok ste u kancelariji, ne biste smeli da ometate druge pri radu. Na primer, nije prihvatljivo jedenje za radnim stolom, već se skloniti na određeno mesto koje je predviđeno za pauzu za ručak. Takođe, puštanje muzike na glas, razgovor preko telefona i slične akcije koje mogu smetati kolegama nisu po kancelarijskom bontonu.

Da li smem da izražavam svoja politička ili religiozna opredeljenja?

Svaka tema koja može izazvati užaren konflikt dve strane ili koja se ne poklapa sa politikom firme, apsolutno nije poželjna, u najmanju ruku. Preporučljivo je da se takve teme izbegavaju na radnom mestu.

Šta ako mi se sviđa poslovni partner?

Bilo bi dobro izbegavati bilo kakav vid flertovanja i romanse na poslu. Potrebno je da budete profesionalni i ozbiljni kako bi ostavili što bolji utisak o sebi i ne kaljali sopstveni ugled. Van kancelarije i poslovnih obaveza možete prići vašem kolegi/koleginici.