Tragovi najstarijeg naselja u Zemunu pronađeni su na Gardošu, na mestu današnjeg groblja.
Prvi stanovnici Zemuna su osnovali svoja naselja na ovom prostoru u periodu od 4500—3000. godine p. n. e., stanovali su u zemunicama – jamama, pa je odatle i potekla reč Zemun.