Palata federacije, (današnja Palata „Srbija“), izgrađena je 1959. godine za potrebe tadašnje Savezne vlade, odnosno Saveznog izvršnog veća. Palata Federacije otvorena je 1961. godine, u vreme Prvog samita nesvrstanih zemalja, kako bi se njenih šest salona, tri dvorane i trinaest konferencijskih sala stavilo u funkciju velikog događaja.