Beogradska Sahat kula se nalazi iznad kapije koja je po njoj dobila naziv Sahat kapija, a nastala je u periodu od 1740. do 1789. godine. Gradnja je počela 1740. godine za vreme austrougarske uprave pod vođstvom venecijanskog graditelja Andrea Kornara, a dovršena 1789. godine, tada već pod turskom vlašću ali sa istim graditeljem.