Žrnov je bila srednjovekovna tvrđava, smeštena na najvišem vrhu Avale. Rimljani su podigli utvrđenje a kasnije su Srbi sazidali tvrđavu koju su Osmanlije proširile i ojačale za potrebe napada na Beograd. Ostaci utvrđenja su srušeni 1934. godine da bi se na tom mestu sagradio mauzolej "Spomenik Neznanom junaku".

Više o Žrnovu možete pročitati ovde.