Prema legendi, Atila je sahranjen u Beogradu, na teritoriji Velikog ratnog ostrva. 

Huni su, navodno, danima kopali kako bi preusmerili tok Save, nedaleko od njenog ušća u Dunav i na sveže ukazanom dnu korita iskopali dubok grob za Bič božji.