Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
ADIUMENTUM LOGOS - CENTAR ZA RAZVOJ EDUKACIJU I SAVETOVANJE

ADIUMENTUM LOGOS - CENTAR ZA RAZVOJ EDUKACIJU I SAVETOVANJE

Defektologija, logopedija Beograd

Korisne informacije


Centar je nastao kao rezultat višegodišnjeg rada sa decom. Naš tim stručnjaka okupljen je samo oko jedne ideje - kako pomoći detetu u izazovima razvoja. Rad u Centru se zasniva na defektološkoj dijagnostici i tretmanu.
Sa svakim detetom se radi individualno i multidisciplinarno.

Kod nas možete uraditi:

- Kompletnu govorno-jezičku dijagnostiku i tretman
- Somatski status i somatopedski tretman
- Defektološku dijagnostiku i tretman
- Reedukaciju psihomotorike
- Specifične motoričke vežbe za stimulaciju opšteg psihomotornog razvoja
- Radionice za decu do 6 godina (deca koja ne govore, sa nerazvijenim govorom, oskudnim rečnikom, nepotpunom rečenicom, artikulacioni poremećaji)
- Predškolci (logopedska priprema dece za školu)
- Savetodavni rad

U rad Centra se po potrebi uključuju stručni saradnici (psiholog, psihijatar, neurolog)

Naša misija je da svakom detetu pomognemo da otkrije svoje potencijale i što bolje odgovori na zahteve koje pred njega stavlja socijalno okruženje.

Ma koliko iskustva imali u radu sa decom, treba imati puno razumevanja i strpljenja.

Svako dete je posebno, ima svoje potrebe i načine na koje ih zadovoljava.

Izazov svakog stručnjaka je da taj način pronađe i pomogne detetu da što bolje iskoristi svoj potencijal.

Foto

ADIUMENTUM LOGOS - CENTAR ZA RAZVOJ EDUKACIJU I SAVETOVANJE Defektologija, logopedija Beograd
ADIUMENTUM LOGOS - CENTAR ZA RAZVOJ EDUKACIJU I SAVETOVANJE Defektologija, logopedija Beograd
ADIUMENTUM LOGOS - CENTAR ZA RAZVOJ EDUKACIJU I SAVETOVANJE Defektologija, logopedija Beograd