Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU

LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU

Defektologija, logopedija Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 08:00 - 20:00
Utorak 08:00 - 20:00
Sreda 08:00 - 20:00
Četvrtak 08:00 - 20:00
Petak 08:00 - 20:00
Subota 09:00 - 15:00
Nedelja ne radimo

GSP

  • Autobus: 70, 72, 74, 75, ada5

Dodatne Lokacije

Korisne informacije


Senzorna soba i timski planirani individualni tretmani se od sada realizuju i na Banovom Brdu, u Požeškoj ulici br 37.

I dalje nastavljamo sa igrom na novoj lokaciji, u prijatnom okruženju i sa sjajnim terapeutima u cilju stimulacije pojmovnih, socijalnih, komunikativnih i praktičnih veština kako bi naša deca postigla visok nivo adaptivnog ponašanja.

Tu smo da zajedno učimo našu decu kako da budu samostalna, uspešna i srećna.

Bogat didaktički materijal, senzorna stimulacija, aba materijal i kartice za ranu stimulaciju.

NOVO!

U cilju poboljšanja kvaliteta interakcije sa decom, u okviru rada logo-centra primenjujemo Marte Meo pristup. Kako bi poboljšali komunikaciju dece i terapeuta, kao i roditelja i dece snimamo interakcije i naglašavamo dobre prilike za razvoj. Savetodavnim radom sa terapeutima i roditeljima akcentujemo: kontakt pogledom, zajedničku pažnju, potvrđivanje i praćenje detetovog dobrog ponašanja i imenovanje uz praćenje detetovog pogleda- ciljano imenovanje gde dete gleda i šta radi!

Na ovaj način se u deliću sekunde otkrivaju dobre interakcije u radu sa decom i samim tim se pojačavaju tj. naglašavaju.


Logo-centar
je udruženje koje se bavi:

- Procenjivanjem nivoa razvoja verbalne komunikacije i davanjem predloga stimulativnog logopedskog tretmana
- Praćenjem razvoja i realizacijom ciljeva stimulativnog tretmana
- Procenama kliničke manifestacije patologije verbalne komunikacije
- Edukacijom dece sa posebnim potrebama
- Pripremom dece za inkluzivno obrazovanje
- Podrškom u komunikaciji dete-roditelj
- Podsticanjem razvoja senzornom integracijom
- Podsticanjem razvoja putem reedukacije psihomotorike
- Poboljšanjem kvaliteta habilitacije i rehabilitacije dece sa posebnim potrebama
- Davanjem podrške školskoj deci u učenju
- Organizovanjem radionica (likovno, gluma, muzičko, fizičko) u cilju stimulacije socio-emocionalnih odnosa dece sa posebnim potrebama i redovne populacije
- Organizacijom savetodavnog rada drugih stučnjaka ukoliko postoji potreba za multidisciplinarnim pristupom
- Upućivanjem roditelje na stučna lica koja mogu ispitati uzroke stanja u kojim se dete nalazi
- Organizovanjem kućnih posete i podrške roditeljima u rešavanju problema ponašanja i komunikacije sa detetom
- Organizovanjem savetodavnog rada iz oblasti socijalne zaštite i prava roditelja na uvećanu tudju negu i pomoc
- Pisanjem i realizacijom projekata koje se odnose na ranu dijagnostiku i rani tretman

Organizujemo besplatne procene nivoa razvoja i komunikativnih sposobnosti deteta.

Sve aktivnosti u Logo-centru su organizovane preko grupnog i individualnog rada. Tretmani su organizovani po meri svakog deteta posebno. Sprovede ih stručnjaci raznih specijalnosti u zavisnosti od potreba podrške.

Individualni tretmani:
- Rana dijagnostika
- Logopedski tretmani
- Reedukacija psihomotorike
- Psihološko savetodavni rad
- Savetodavni rad socijalnog radnika
- Individualni tretman sa surdoaudiologom
- Aktivnosti oligofrenopedagoga u kućnim uslovima
- Profesor doktor defektologije pruža stručnu pomoć roditeljima dece sa posebnim potrebama u komunikaciji.

Grupni:
- Senzorna integracija dece sa smetnjama u razvoju
- Radionice glume
- Radionice likovnog izražavanja
- Muzičke radionice
- Organizacija proslava dečijih rođendana dece sa posebnim potrebama
- Organizacija fizičkih aktivnosti u okviru grupnog rada sa decom

 

Foto

LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU Defektologija, logopedija Beograd
LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU Defektologija, logopedija Beograd
LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU Defektologija, logopedija Beograd
LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU Defektologija, logopedija Beograd
LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU Defektologija, logopedija Beograd
LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU Defektologija, logopedija Beograd
LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU Defektologija, logopedija Beograd
LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU Defektologija, logopedija Beograd
LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU Defektologija, logopedija Beograd