Zatvori
LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU Defektologija, logopedija Beograd

LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU

Defektologija, logopedija Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

Radno vreme

Ponedeljak 08:00 - 20:00
Utorak 08:00 - 20:00
Sreda 08:00 - 20:00
Četvrtak 08:00 - 20:00
Petak 08:00 - 20:00
Subota 09:00 - 15:00
Nedelja Ne radimo

GSP

  • Autobus: 70, 72, 74, 75, ada5

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Radi nedeljom Parking

Poštovani roditelji i stručnjaci iz oblasti ranog razvoja, tim Logo-centra je kreirao aplikaciju Rani razvoj deteta.

Aplikacija informiše da su razvojna odstupanja dozvoljena i da je razvoj individualan! Takođe, kreiranim upitnikom, aplikacija omogućava pravovremeno reagovanje roditelja uz sugestiju da se obrate najblizim strucnjacima. Cilj aplikacije je da ukaže značaj ranog razvoja i neophodnost rane dijagnostike kako bi, na vreme, pomogli detetu da ispolji svoj pun potencijal.

Aplikaciju možete preuzeti OVDE


Senzorna soba i timski planirani individualni tretmani se od sada realizuju i na Banovom Brdu, u Požeškoj ulici br 37.

I dalje nastavljamo sa igrom na novoj lokaciji, u prijatnom okruženju i sa sjajnim terapeutima u cilju stimulacije pojmovnih, socijalnih, komunikativnih i praktičnih veština kako bi naša deca postigla visok nivo adaptivnog ponašanja.

Tu smo da zajedno učimo našu decu kako da budu samostalna, uspešna i srećna.

Bogat didaktički materijal, senzorna stimulacija, aba materijal i kartice za ranu stimulaciju.

NOVO!

U cilju poboljšanja kvaliteta interakcije sa decom, u okviru rada logo-centra primenjujemo Marte Meo pristup. Kako bi poboljšali komunikaciju dece i terapeuta, kao i roditelja i dece snimamo interakcije i naglašavamo dobre prilike za razvoj. Savetodavnim radom sa terapeutima i roditeljima akcentujemo: kontakt pogledom, zajedničku pažnju, potvrđivanje i praćenje detetovog dobrog ponašanja i imenovanje uz praćenje detetovog pogleda- ciljano imenovanje gde dete gleda i šta radi!

Na ovaj način se u deliću sekunde otkrivaju dobre interakcije u radu sa decom i samim tim se pojačavaju tj. naglašavaju.


Logo-centar
je udruženje koje se bavi:

- Procenjivanjem nivoa razvoja verbalne komunikacije i davanjem predloga stimulativnog
  logopedskog tretmana
- Praćenjem razvoja i realizacijom ciljeva stimulativnog tretmana
- Procenama kliničke manifestacije patologije verbalne komunikacije
- Edukacijom dece sa posebnim potrebama
- Pripremom dece za inkluzivno obrazovanje
- Podrškom u komunikaciji dete-roditelj
- Podsticanjem razvoja senzornom integracijom
- Podsticanjem razvoja putem reedukacije psihomotorike
- Poboljšanjem kvaliteta habilitacije i rehabilitacije dece sa posebnim potrebama
- Davanjem podrške školskoj deci u učenju
- Organizovanjem radionica (likovno, gluma, muzičko, fizičko) u cilju stimulacije socio-
  emocionalnih odnosa dece sa posebnim potrebama i redovne populacije
- Organizacijom savetodavnog rada drugih stučnjaka ukoliko postoji potreba za
  multidisciplinarnim pristupom
- Upućivanjem roditelje na stučna lica koja mogu ispitati uzroke stanja u kojim se dete
  nalazi
- Organizovanjem kućnih posete i podrške roditeljima u rešavanju problema ponašanja i
  komunikacije sa detetom
- Organizovanjem savetodavnog rada iz oblasti socijalne zaštite i prava roditelja na
  uvećanu tudju negu i pomoc
- Pisanjem i realizacijom projekata koje se odnose na ranu dijagnostiku i rani tretman

Organizujemo besplatne procene nivoa razvoja i komunikativnih sposobnosti deteta.

Sve aktivnosti u Logo-centru su organizovane preko grupnog i individualnog rada. Tretmani su organizovani po meri svakog deteta posebno. Sprovede ih stručnjaci raznih specijalnosti u zavisnosti od potreba podrške.

Individualni tretmani:
- Rana dijagnostika
- Logopedski tretmani
- Reedukacija psihomotorike
- Psihološko savetodavni rad
- Savetodavni rad socijalnog radnika
- Individualni tretman sa surdoaudiologom
- Aktivnosti oligofrenopedagoga u kućnim uslovima
- Profesor doktor defektologije pruža stručnu pomoć roditeljima dece sa
  posebnim potrebama u komunikaciji

Grupni:
- Senzorna integracija dece sa smetnjama u razvoju
- Radionice glume
- Radionice likovnog izražavanja
- Muzičke radionice
- Organizacija proslava dečijih rođendana dece sa posebnim potrebama
- Organizacija fizičkih aktivnosti u okviru grupnog rada sa decom

Logo-centar je opremljen savremenim instrumentima za rad.

U okviru Centra realizujemo Tomatis metodu sa obučenim terapeutima. Tomatis metoda pomaže u poboljšanju  perceptivnih sposobnosti.  To je senzorni trening koji se sprovodi preko TalksUp uređaja i slušalica. Prilagođeni programi  se određuju na osnovu individualne procene nakon čega se planira tretman. Kontinuirani tretman uključuje 3 do 4 sesije od 14 vezanih tretmana sa pauzama do 2  dana i nakon svake sesije se rade dodatne procene koje registuju napredak. Prilagođeni programi utiču na razvoj motoričkih, emocionalnih, govorno jezičkih i kognitivnih veština.

Behringer aparat se primenjuje u radu sa decom kod koje  je uočeno kašnjenje u  govorno jezičkom razvoju. To je savremeni instrument u radu svakog logopeda koji povećava efikasnost u rešavanju govorno jezičkih poteškoća. U tretmanu se uočavaju dobri rezultati kod dece koja imaju fonološke i artikulacione poremećaje, uočeni su benefiti kod dece sa nedovoljno razvijenom slušnom pažnjom kao i kod dece koja imaju poremećaje ritma i tempa govora (mucanja).

Logopedske sonde  su sastavni deo instrumenata u logopedskoj praksi a koriste se za korekciju izgovora pojedinih glasova. To je metoda mehaničkog delovanja na govorne organe radi formiranja položaja jezika, koji će rezultirati pravilan izgovor kritičnog glasa. Nakon toga audio-vokalnim feedbakom, putem vežbe tj. ponavljanjem,  dolazi do usvajanja i automatizacije kritičnog glasa.

Ark Z-Vibe  je vibracioni oralni motorni alat. To je instrument u radu logopeda koji pomaže u finoj senzornoj stimulaciji usana, jezika, obraza i vilice. Kreirano je preko 35  dodataka,  različitih veličina i tekstura  koji podstiču  bolju organizovanost motornih pokreta oro-bukalne regije.