LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU

Defektologija, logopedija Beograd

Adresa: Bežanijskih ilegalaca 62, Bežanija // Pukovnika Milenka Pavlovića 5, Batajnica
Beograd Telefon: 011/2275-632, 062/369-617
E-mail: vilimanovicolja@gmail.com
Sajt: www.logo-centar.com

4.5/ 5stars

Senzorna soba i timski planirani individualni tretmani se od sada realizuju i na novoj lokaciji u centru Batajnice, u ulici Pukovnika Milenka Pavlovića 1, preko puta crkve Sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila.

I dalje nastavljamo sa igrom na novoj lokaciji, u prijatnom okruženju i sa sjajnim terapeutima u cilju stimulacije pojmovnih, socijalnih, komunikativnih i praktičnih veština kako bi naša deca postigla visok nivo adaptivnog ponašanja.

Tu smo da zajedno učimo našu decu kako da budu samostalna, uspešna i srećna.

Bogat didaktički materijal, senzorna stimulacija, aba materijal i kartice za ranu stimulaciju.


Logo-centar je udruženje koje se bavi:

- Organizujemo besplatne procene nivoa razvoja i komunikativnih sposobnosti deteta.
- Edukacijom dece sa posebnim potrebama.
- Procenjujemo kliničke manifestacije patologije verbalne komunikacije.
- Pripremom dece za inkluzivno obrazovanje
- Podrškom u komunikaciji dete-roditelj.
- Podsticaj razvoja senzornom integracijom.
- Podsticaj razvoja putem reedukacije psihomotorike.
- Poboljšanjem kvaliteta habilitacije i rehabilitacije dece sa posebnim potrebama.
- Podška školskoj deci u učenju.
- Organizovanje radionica (likovno, gluma, muzičko, fizičko) u cilju stimulacije socio-emocionalnih odnosa dece sa posebnim potrebama i redovne populacije.
- Organizuje savetodavni rad drugih stučnjaka ukoliko postoji potreba za multidisciplinarnim pristupom.
- Upućuje roditelje na stučna lica koja mogu ispitati uzroke stanja u kojim se dete nalazi.
- Procenjuje nivo razvoja verbalne komunikacije i daje predlog stimulativnog logopedskog tretmana.
- Prati razvoj i realizaciju ciljeva stimulativnog tretmana.
- Organizuje kućne posete i podrsku roditeljima u rešavanju problema ponašanja i komunikacije sa detetom.
- Organizuje savetodavni rad iz oblasti socijalne zaštite i prava roditelja na uvećanu tudju negu i pomoc.
- Piše i realizuje projekte koje se odnose na ranu dijagnostiku i rani tretman.

Sve aktivnosti u Logo-centru su organizovane preko grupnog i individualnog rada. Sprovede ih stručnjaci raznih specijalnosti u zavisnosti od potreba podrške.

Individualni tretmani:
- Rana dijagnostika
- Logopedski tretmani
- Reedukacija psihomotorike
- Psihološko savetodavni rad
- Savetodavni rad socijalnog radnika
- Individualni tretman sa surdoaudiologom
- Aktivnosti oligofrenopedagoga u kućnim uslovima
- Profesor doktor defektologije pruža stručnu pomoć roditeljima dece sa posebnim potrebama u komunikaciji.

Grupni:
- Senzorna integracija dece sa smetnjama u razvoju
- Radionice glume
- Radionice likovnog izražavanja
- Muzičke radionice
- Organizacija proslava dečijih rođendana dece sa posebnim potrebama
- Organizacija fizičkih aktivnosti u okviru grupnog rada sa decom