Zatvori
LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU Defektologija, logopedija Beograd translate.Član 5 godina

LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU

Defektologija, logopedija Beograd
Akcija
Pohvalite Bio / Bila sam ovde Ocenite nas Prijavite grešku! Pošaljite poruku

Radno vreme

Ponedeljak 08:00 - 20:00
Utorak 08:00 - 20:00
Sreda 08:00 - 20:00
Četvrtak 08:00 - 20:00
Petak 08:00 - 20:00
Subota 09:00 - 15:00
Nedelja Ne radimo

GSP

  • Autobus: 70, 72, 74, 75, ada5

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Radi nedeljom Parking

Žensko preduzetništvo Žensko preduzetništvo

Olivera Vilimonović LOGO CENTAR ZA RAZVOJ I IGRU

Olivera Vilimonović

1. Kako ste i u kom trenutku došli na ideju da pokrenete svoj biznis?
Od 2002. godine sam bila angažovana kao logoped po vrtićima i s obzirom da me interesovao poremećaj iz autističkog spektra, volontirala sam u Dnevnom boravku “Diljska”, a kasnije počela sa radom u Stacionaru za autizam. Pored toga sam konstantno bila angažovana na stimulaciji ranog govorno jezičkog razvoja i kao posledica tog dugogodišnjeg iskustva 2014. god sam odlučila da osnujem sopstveno Udruženje koje će se baviti podrškom roditeljima dece sa poteškoćama, kao i organizvanjem stimulativnih govorno jezičkih tretmana u cilju rane intervencije koja daje najbolje rezultate i najviše pomaže detetu. Shodno tome sam angažovala tim stručnjaka i započela svoj biznis u februaru 2014. godine.

2. Da li ste oduvek želeli da se bavite trenutnom delatnošću?
Oduvek sam želela da se bavim ovim poslom, jer je za mene rad sa decom bio jedini mogući izbor. Od upisa fakulteta, preko specijalističkih studija do angažovanja po vrtićima moja glavna idjea je bila na koji način da kreiram stimulativno okruženje u kojem će dete učiti. Kao i to kako da motivišem decu da uče, jer sam potupno svesna da učenje ne može nikako biti mučenje.

3. Čime se ponosite u Vašem poslovanju?
Na prvom mestu sam ponosna na tim sa kojim sarađujem u okviru centra, jer su to vrlo stručni i posvećeni ljudi koji vole svoj posao, poput mene, a na drugom mestu sam ponosna na to što sam upravo zajedno sa tim timom napravila i realizovala svoju ideju o besplatnoj aplikaciji “Rani razvoj deteta” koja pomaže roditeljima EX Jugoslavije na koji način da uoče da li njihovo dete kasni u razvoju, kao i na koji način da pomognu svom detetu ukoliko kasni kreiranjem adekvatnog okruženja, ali i davanjem ideja za rad i kreiranje stimulativnog okruženja za decu tipičnog razvoja.

4. Koja je tajna Vašeg uspeha ?(navedite tri osobine, ponašanja ,verovanja ili sposobnosti)
Jasan cilj, jasna strategija kako doći do tog cilja i neodustajanje dok se cilj ne realizuje.
Čvrsto verujem da je podrška u ranom razvoju ključna za dalji napredak svakog deteta, te iz tog razloga sve snage i kapaciteti su usmereni na jasan motiv, jer verujem da radimo dobru stvar tako što edukujemo roditelje i pomažemo deci baš onda kada im je naša pomoć potrebna.

5. Koliko je Vaša okolina imala razumevanja i ko Vam je najveća podrška?
Moja najveća podrška je bila moja bliska saradnica i koleginica Snežana Antičević, jer je ona takođe čvrsto verovala u ovu ideju i podržavala me. Davala mi je vetar u leđa, za svaku ideju koju sam osmislia. Bila je uvek tu da me podrži i da učini da moje ideje zažive.

6. Koja rečenica je Vaša vodilja?
Uvek kada posumnjam u sebe izgovorim rečenicu: “Ma ja to mogu! Znam da mogu!” Ta rečenica me ohrabri da idem dalje.

7. Da li imate uzore koji su Vas motivisali ili motivišu za dalji rad?
Najviše me motiviše vera roditelja i pomaci koji se svakodnevno vide u radu sa decom. Jer kada neko veruje u vas on vam daje vetar u leđa da idete dalje i da date svoj maksimum.

8. Čega ste morali da se odreknete?
13 godina sam se u potpunosti odrekla svog društvenog života i svih zadovoljstava poput treninga, čitanja, druženja, izlazaka. Umesto toga sam potpuno posvećeno i svakodnevno radila na stalnom usavršavanju preko rada sa decom, razgovora sa roditeljima, konstantnog čitanja stručne literature i stalnih edukacija.

9. Šta je to što Vas je vuklo napred i kako ste se motivisali i kada dođu loša vremena?
Loših vremena nije bilo, već sam stalno hodala napred, s obzirom na stalne edukacije, otkrivanja novih informacija koje su me non stop činile živom. Teška vremena su dolazila u smislu gubitka moje snage, odnosno da ne mogu više da izdržim tim tempom. Tako da sam u tim situacijama pravila male predahe u smislu isključenosti na par dana i izbegavanju kontakta sa ljudima koji me okružuju. Samo ćutanje i razmišljanje u tišini. Na taj način sam ponovo pronalazila snagu.

10. Zbog čega je bolje da žena bude preduzetnica nego da bude zaposlena u nekoj firmi?
Ja sam radila u državnoj firmi 12 godina, pored toga sam radila i dalje radim privatno već 20 godina, s tim što od 2014. imam sopstveno osnovano Udruženje. Po meni je bolje da žena bude preduzetnica, nego da radi u državnoj firmi, zato što ima mogućnost da na kreativan način realizuje svoje ideje i unapredi živote drugih ljudi, kao i funkcionisanje zajednice u kojoj se nalazi.

11. Kako biste posavetovali nove preduzetnice ili mlađu Vas da možete?
Mladim preduzetnicama bih rekla da uvek istraju, da nikada ne odustaju kada dođu teškoće, da imaju jasan cilj, da se nikada ne frustrijaju zbog svog neuspeha, je tim upravo on pomaže da se razvijaju dalje. Da imaju viziju koja može da pomogne drugima da bolje funkcionišu, ili zajednici da bolje funkcioniše, jer jedino kada postoji vizija da nešto bolje funkcioniše, od trenutnog stanja, onda su čuda moguća.

12. Na skali od 1-10 koliko je izazovno biti žena preduzetnica u Srbiji? (ili to što ste u “muškoj delatnosti”)
Mislim da su žene preduzetnice dosta sposobnije od muškaraca, zato što imaju izraženu intuiciju, kreativnije su i veštije u načinu komunikacije kada žele da ostvare neki cilj. Tako da, kroz istoriju, žene su se uvek korstile za pregovore tamo gde muškarci nisu uspevali. Mislim da žena preduzetnica koja nema malu decu, već su joj deca odrasla ili ukoliko je jako mlada I ne planira još uvek da ima porodicu, je ključno za uspeh u bilo kojoj delatnosti. Znači ona je ta koja može da učini ovaj svet lepšim mestom. Muškarci su više pragmatični.

13. Kada ste žena u svetu biznisa, koliko su česte nepristojne ponude?
Nikada nisam imala nepristojne ponude.

14. Gde tačno vidite sebe za 5 godina?
Sebe za 5 godina vidim u vođenju čvrste i stabilne organizacije, gde postoji jasno delegiranje zaduženja, jer sam do sada učestvovala u svakom segmentu realizacije aktivnosti u okviru rada mog Udruženja.

Saznajte više

Poštovani roditelji i stručnjaci iz oblasti ranog razvoja, tim Logo-centra je kreirao aplikaciju Rani razvoj deteta.

Aplikacija informiše da su razvojna odstupanja dozvoljena i da je razvoj individualan! Takođe, kreiranim upitnikom, aplikacija omogućava pravovremeno reagovanje roditelja uz sugestiju da se obrate najblizim strucnjacima. Cilj aplikacije je da ukaže značaj ranog razvoja i neophodnost rane dijagnostike kako bi, na vreme, pomogli detetu da ispolji svoj pun potencijal.

Aplikaciju možete preuzeti OVDE


Senzorna soba i timski planirani individualni tretmani se od sada realizuju i na Banovom Brdu, u Požeškoj ulici br 37.

I dalje nastavljamo sa igrom na novoj lokaciji, u prijatnom okruženju i sa sjajnim terapeutima u cilju stimulacije pojmovnih, socijalnih, komunikativnih i praktičnih veština kako bi naša deca postigla visok nivo adaptivnog ponašanja.

Tu smo da zajedno učimo našu decu kako da budu samostalna, uspešna i srećna.

Bogat didaktički materijal, senzorna stimulacija, aba materijal i kartice za ranu stimulaciju.

NOVO!

U cilju poboljšanja kvaliteta interakcije sa decom, u okviru rada logo-centra primenjujemo Marte Meo pristup. Kako bi poboljšali komunikaciju dece i terapeuta, kao i roditelja i dece snimamo interakcije i naglašavamo dobre prilike za razvoj. Savetodavnim radom sa terapeutima i roditeljima akcentujemo: kontakt pogledom, zajedničku pažnju, potvrđivanje i praćenje detetovog dobrog ponašanja i imenovanje uz praćenje detetovog pogleda- ciljano imenovanje gde dete gleda i šta radi!

Na ovaj način se u deliću sekunde otkrivaju dobre interakcije u radu sa decom i samim tim se pojačavaju tj. naglašavaju.


Logo-centar
je udruženje koje se bavi:

- Procenjivanjem nivoa razvoja verbalne komunikacije i davanjem predloga stimulativnog
  logopedskog tretmana
- Praćenjem razvoja i realizacijom ciljeva stimulativnog tretmana
- Procenama kliničke manifestacije patologije verbalne komunikacije
- Edukacijom dece sa posebnim potrebama
- Pripremom dece za inkluzivno obrazovanje
- Podrškom u komunikaciji dete-roditelj
- Podsticanjem razvoja senzornom integracijom
- Podsticanjem razvoja putem reedukacije psihomotorike
- Poboljšanjem kvaliteta habilitacije i rehabilitacije dece sa posebnim potrebama
- Davanjem podrške školskoj deci u učenju
- Organizovanjem radionica (likovno, gluma, muzičko, fizičko) u cilju stimulacije socio-
  emocionalnih odnosa dece sa posebnim potrebama i redovne populacije
- Organizacijom savetodavnog rada drugih stučnjaka ukoliko postoji potreba za
  multidisciplinarnim pristupom
- Upućivanjem roditelje na stučna lica koja mogu ispitati uzroke stanja u kojim se dete
  nalazi
- Organizovanjem kućnih posete i podrške roditeljima u rešavanju problema ponašanja i
  komunikacije sa detetom
- Organizovanjem savetodavnog rada iz oblasti socijalne zaštite i prava roditelja na
  uvećanu tudju negu i pomoc
- Pisanjem i realizacijom projekata koje se odnose na ranu dijagnostiku i rani tretman

Organizujemo besplatne procene nivoa razvoja i komunikativnih sposobnosti deteta.

Sve aktivnosti u Logo-centru su organizovane preko grupnog i individualnog rada. Tretmani su organizovani po meri svakog deteta posebno. Sprovede ih stručnjaci raznih specijalnosti u zavisnosti od potreba podrške.

Individualni tretmani:
- Rana dijagnostika
- Logopedski tretmani
- Reedukacija psihomotorike
- Psihološko savetodavni rad
- Savetodavni rad socijalnog radnika
- Individualni tretman sa surdoaudiologom
- Aktivnosti oligofrenopedagoga u kućnim uslovima
- Profesor doktor defektologije pruža stručnu pomoć roditeljima dece sa
  posebnim potrebama u komunikaciji

Grupni:
- Senzorna integracija dece sa smetnjama u razvoju
- Radionice glume
- Radionice likovnog izražavanja
- Muzičke radionice
- Organizacija proslava dečijih rođendana dece sa posebnim potrebama
- Organizacija fizičkih aktivnosti u okviru grupnog rada sa decom

Logo-centar je opremljen savremenim instrumentima za rad.

U okviru Centra realizujemo Tomatis metodu sa obučenim terapeutima. Tomatis metoda pomaže u poboljšanju  perceptivnih sposobnosti.  To je senzorni trening koji se sprovodi preko TalksUp uređaja i slušalica. Prilagođeni programi  se određuju na osnovu individualne procene nakon čega se planira tretman. Kontinuirani tretman uključuje 3 do 4 sesije od 14 vezanih tretmana sa pauzama do 2  dana i nakon svake sesije se rade dodatne procene koje registuju napredak. Prilagođeni programi utiču na razvoj motoričkih, emocionalnih, govorno jezičkih i kognitivnih veština.

Behringer aparat se primenjuje u radu sa decom kod koje  je uočeno kašnjenje u  govorno jezičkom razvoju. To je savremeni instrument u radu svakog logopeda koji povećava efikasnost u rešavanju govorno jezičkih poteškoća. U tretmanu se uočavaju dobri rezultati kod dece koja imaju fonološke i artikulacione poremećaje, uočeni su benefiti kod dece sa nedovoljno razvijenom slušnom pažnjom kao i kod dece koja imaju poremećaje ritma i tempa govora (mucanja).

Logopedske sonde  su sastavni deo instrumenata u logopedskoj praksi a koriste se za korekciju izgovora pojedinih glasova. To je metoda mehaničkog delovanja na govorne organe radi formiranja položaja jezika, koji će rezultirati pravilan izgovor kritičnog glasa. Nakon toga audio-vokalnim feedbakom, putem vežbe tj. ponavljanjem,  dolazi do usvajanja i automatizacije kritičnog glasa.

Ark Z-Vibe  je vibracioni oralni motorni alat. To je instrument u radu logopeda koji pomaže u finoj senzornoj stimulaciji usana, jezika, obraza i vilice. Kreirano je preko 35  dodataka,  različitih veličina i tekstura  koji podstiču  bolju organizovanost motornih pokreta oro-bukalne regije.