HOTEL VOJVODINA***

Domaća kuhinja Beograd

Adresa: Kamenjareva 38, Stara Pazova
Beograd Telefon: 022/310-303, fax: 363-451

HOTEL VOJVODINA*** Domaća kuhinja Beograd