ABA - GEODETSKA KUĆA

Geodezija, geologija Beograd

Adresa: Mihaila Bulgakova 50b, 11160 Beograd-Mirijevo
Beograd Telefon: 011/7466-025, 065/8244-701, 060/862-98-69
E-mail: aba.geodetskakuca@gmail.com
Sajt: www.abageodeta.rs

4/ 5stars

Privredno društvo ABA-GEODETSKA KUĆA doo, iz Beograda, Mihaila Bulgakova 50b, osnovano je kao geodetska organizacija za pružanje usluga u svim oblastima geodetske delatnosti a naročito:

• LEGALIZACIJA IZGRAĐENIH OBJEKATA BEZ DOKUMENTACIJE
- Geodetski snimak
- Kopija katastarskog plana
- Tehnički izveštaj o objektu
- Projekat izvedenog objekta
- Fotografije

• KATASTAR ZEMLJIŠTA, KATASTAR VODOVA, KATASTAR NEPOKRETNOSTI
- Obnova granica parcela
- Formiranje građevinskih parcela
- Snimanje promena nastalih izgradnjom objekata, izgradnjom vodova ili njihovim uklanjanjem
- Stručna pomoć u oblasti uknjižbe nepokretnosti

• URBANIZAM
- Projekat parcelacije ili preparcelacije i njihova realizacija
- Izrada geodetskih podloga za urbanističke i prostorne planove

• INŽENJERSKA GEODEZIJA
- Izrada geodetskih podloga za inženjerske projekte
- Praćenje prostornih pomeranja objekata
- Prenošenje projekata na teren (obeležavanje)

• RUDARSKA MERENJA
- Praćenje klizišta
- Snimanje rudarskih radova
- Obračun otkopanih masa