MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA

Institucije Srbije Beograd

Adresa: Kneza Miloša 22-26
Beograd Telefon: 011/3615-055, 3616-333; faks: 3618-366, 3618-379

MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA Institucije Srbije Beograd