Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA

Instituti Beograd

Korisne informacije


Delatnost Instituta za higijenu i tehnologiju mesa

Naučna i stručna saradnja:
- Stručno-tehnička saradnja u pogonima proizvodnje i prerade mesa;
- Izdavanje sertifikata o autentičnosti za izvoz junećeg mesa na tržište Evropske unije;
- Uvođenje HACCP sistema u objekte za klanje, preradu mesa i proizvodnju;
- Uvođenje standarda ISO 22 000, 9001, 14 001 u industriju mesa, prehrambenu industriju, ugostiteljske objekte i supermarkete;
- Konsalting u vezi sa propisima zemalja EU, SAD i trećih zemalja koji regulišu klanje stoke i preradu mesa i proizvodnju namirnica životinjskog porekla;
- Određivanje veterinarsko-sanitarnih uslova u objektima za proizvodnju namirnica životinjskog porekla
U laboratoriji Instituta vrše se ispitivanja životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe, hrane za životinje, urina i krvne plazme, vode za napajanje životinja i briseva za mikrobiološka ispitivanja. Vrste ispitivanja su:
- Senzorska i fizička ispitivanja sa parazitologijom;
- Fizičko-hemijska ispitivanja;
- Mikrobiološka i imunoenzimska ispitivanja;
- Utvrđivanje sadržaja mikotoksina, rezidua veterinarskih lekova, toksičnih elemenata i drugih kontaminenata iz okoline, alergena (gluten) i štetnih materija (npr. melamin u mleku)
Edukacija stručnjaka iz industrije mesa i prehrambene industije u oblasti bezbednosti hrane.
Institut za higjenu i tehnologiju mesa ima uspostavljen dokumentovan i sertifikovan sistem rada prema zahtevima SRPS ISO 9001:2008.
Laboratorija Instituta je akreitovana prema zahtevima SRPS ISO/IEC 17 025:2006.
Laboratorija Instituta je Nacionalna referentna laboratorija za monitoring program rezidua veterinarskih lekova i kontaminenata iz okoline koji se mogu naći u organima i tkivima domaćih životinja gajenih za ishranu ljudi, primarnim animalnim proizvodima (mleko, jaja i med), farmskoj divljači i ribama prema programu i uslovima Evropske unije.

Foto

INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA Instituti Beograd
INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA Instituti Beograd
INSTITUT ZA HIGIJENU I TEHNOLOGIJU MESA Instituti Beograd