INSTITUT ZA KNJIŽEVNOST I UMETNOST

Instituti Beograd

Adresa: Kralja Milana 2
Beograd Telefon: 011/306-55-10, fax: 268-60-36
E-mail: ikum@ikum.org.rs
Sajt: www.ikum.org.rs

4/ 5stars

O INSTITUTU
Osnovni pravci delatnosti Instituta za književnost i umetnost u Beogradu jesu književnoteorijska, književnoistorijska, komparatistička i poetička istraživanja. U Institutu se sistematski prate i proučavaju kretanja i razvitak stvaralačke kritičke misli kod nas i u svetu iz oblasti: istorija i teorija književnosti, komparatistika, estetika i poetika.

Proučavaju se problemi metodologije i terminologije nauke o književnosti; stvaraju se osnove za pripremanje istorije književnosti.

Radi se na naučnim i kritičkim izdanjima pisaca, izradi bibliografija i obradi književne arhivske građe; objavljuju se zbornici i monografije o književnim pokretima, školama i delima pojedinih autora.

Pripremaju se naučni skupovi; organizovano se podstiču različiti oblici naučnog rada i stručnog usavršavanja naučnih radnika, posebno naučnog podmlatka, itd.

ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI

Istraživanje u Institutu trenutno je usredsređeno na nekoliko različitih oblasti. Različite tendencije istraživanja najbolje opisuju projekti IKUM-a:

- Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti xx veka: nacionalni i evropski kontekst
- Srpsko usmeno stvaralaštvo u interkulturnom kodu
- Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika
- Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca
- Srpska književnost u evropskom kulturnom prostoru

Pored stalno zaposlenih istraživača IKUM-a, na projektima sarađuju i spoljni saradnici Instituta: univerzitetski profesori i drugi naučni radnici.

IZDANJA INSTITUTA

Delatnost IKUM-a najbolje opisuje širok raspon različitih izdanja. Mnoga od njih dostupna su u štampanim verzijama i mogu se naći u Biblioteci IKUM-a.

Izdanja objavljena posle 2006. godine dostupna su i u digitalnom formatu, a nalaze se u elektronskoj bazi podataka kojoj se može pristupiti unutar virtuelne biblioteke IKUM-a na www.ikum.org.rs/pages.php?page=biblioteka_digitalna

KNJIŽEVNA ISTORIJA

Časopis Književna istorija izdaje Institut za književnost i umetnost. Paginirane tekstove unutar časopisa moguće je preuzeti na adresi www.ikum.org.rs/pages.php?page=knjizevna_istorija

NAUČNI SKUPOVI

Jedan od oblika istraživačkog rada institutskih projekata su naučni skupovi koje finansira nadležno Ministarstvo nauke Srbije. Po rangu, tipu učesnika, oblastima i discilinama koje su obuhvaćene mogu biti nacionalnog, regionalnog ili međunarodnog karaktera; neki od njih su književnoteorijske prirode, drugi su više okrenuti književnoistorijskoj problematici, ne retko uključuju i druge granične naučne discipline /estetika, kulturologija, filosofija, istorija umetnosti, etnologija/ i oni su interdisciplinarni.

Organizuju se i sa srodnim naučnim instucijama iz drugih zemalja (Poljska, Nemačka, Bugarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina) ili su u njih uključene nacionalne naučne instutucije, posebno lokalne (centralne biblioteke pojedinih regiona).