Zatvori

Interna medicina Beograd

Interna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem svih unutrašnjih bolesti organizma. Ovo obuhvata ogroman broj mogućih stanja i problema, uključujući i bolesti koje zahvataju ili imaju uticaj na više sistema u vašem organizmu. Doktori koji se specijalizuju za internu medicinu zovu se internisti. Oni obično rade u bolnicama gde se bave analizom i dijagnozom kompleksnih i više-sistemskih bolesti kao i njihovim tretmanima i lečenjem. Interna medicina u sebi obuhvata različite discipline jer je za njeno bavljenje potrebno sveobuhvatno poznavanje različitih medicinskih disciplina da bi se oformila kompletna slika o zdravstvenom stanju pacijenta. U to ulaze, između ostalih, i gastroenterologija, kardiovaskularne bolesti, hematologija, nefrologija, zarazne bolesti, palijativna nega i mnoge druge.

Povratak na: Interna medicina

Interna medicina Beograd

Interna medicina je grana medicine koja se bavi dijagnostikovanjem i lečenjem svih unutrašnjih bolesti organizma. Ovo obuhvata ogroman broj mogućih stanja i problema, uključujući i bolesti koje zahvataju ili imaju uticaj na više sistema u vašem organizmu. Doktori koji se specijalizuju za internu medicinu zovu se internisti. Oni obično rade u bolnicama gde se bave analizom i dijagnozom kompleksnih i više-sistemskih bolesti kao i njihovim tretmanima i lečenjem. Interna medicina u sebi obuhvata različite discipline jer je za njeno bavljenje potrebno sveobuhvatno poznavanje različitih medicinskih disciplina da bi se oformila kompletna slika o zdravstvenom stanju pacijenta. U to ulaze, između ostalih, i gastroenterologija, kardiovaskularne bolesti, hematologija, nefrologija, zarazne bolesti, palijativna nega i mnoge druge.

FAQ

Da li je interna medicina teža od drugih grana medicine?

Teško je tačno uporediti složenost različitih grana medicine, međutim interna medicina smatra se kompleksnom disciplinom jer zahteva stručnost u gotovo svim oblastima medicine da bi se sagledala celokupna slika i stanje čitavog organizma. Lekari internisti često se unutar svoje discipline interne medicine specijalizuju za neke od njenih pod-grana poput kardiologije, gastroenterologije i slično.

Da li za internu medicinu potrebna specijalizacija?

Interna medicina je specijalizacija u okviru medicinske struke. Lekari koji se specijalizuju za internu medicinu zovu se internisti i bave se kompleksnim bolestima koje mogu da utiču na više sistema u ljudskom organizmu u isto vreme.

Gastroenterolog ili internista?

Zavisno od vašeg zdravstvenog problema i situacije, vaš lekar opšte prakse može vas uputiti ili kod interniste ili kod specijalizovanog gastroenterologa. Ako su gastroenterološki problemi samo jedan od mnogih simptoma koji vas muče i nije još uvek jasno koji je tačno njihov uzrok, verovatno ćete biti upućeni kot interniste jer su oni sposobni da sagledaju celokupno stanje vašeg organizma i često se bave više-sistemskim bolestima. Sa druge strane, ako je već poznato da je vaš problem gastroenterološke prirode, onda ćete verovatno biti upućeni kod gastroenterologa, ali s obzirom da je gastroenterologija pod-disciplina interne medicine, vaš gastroenterolog će takođe biti i lekar-internista.

Čime se bavi internista?

Internista je doktor specijalista za internu medicinu i samim tim njihova stručnost obuhvata različite grane medicine zato što je njihova uloga dijagnostikovanje i tretiranje bolesti unutrašnjeg organizma koje mogu da zahvataju i utiču na više sistema našeg organizma u isto vreme.

Da li gastroenterologija spada pod internu medicinu?

Gastroenterologija je jedna od mnogih grana interne medicine i bavi se izučavanjem i tretmanima bolesti i funkcionalnih poremećaja organa za varenje.

Filter mobile Filteri Filter mobile Prikaži na mapi
Filter mobile Filteri
Filter mobile
Poništite filtere