Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
ADVANTAGE ATF DOO BEOGRAD

ADVANTAGE ATF DOO BEOGRAD

Knjigovodstvene agencije Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 09:00 - 17:00
Utorak 09:00 - 17:00
Sreda 09:00 - 17:00
Četvrtak 09:00 - 17:00
Petak 09:00 - 17:00
Subota ne radimo
Nedelja ne radimo

GSP

  • Autobus: 18, 88, 601

Dodatne Lokacije

Korisne informacije


ADVANTAGE ATF  - Dajemo prednost vašem biznisu!

Pužamo knjigovodstvene usluge, usluge poreskog savetovanja, administrativne usluge  i usluge podrške poslovanju.Vršimo obračun zarada zaposlenih za kompanije koje žele da izmeste obračun zarada. Za buduće klijente besplatno vodimo proces otvaranja firme.

Iskustvo  i znanje u oblasti računovodstva  poreza, finansijskog izveštavanja i digitalizacije poslovnih procesa gradili smo prethodnih dvadeset godina u privredi i finansijskom  sektoru. Svakom klijentu pristupamo ponaosob uvažavajući specifičnosti delatnosti kojom se bavi kao i specifičnosti interne organizacije. Kvalitet naše usluge baziran je na stručnosti, posvećenosti klijentima, proaktivnom pristupu i profesionalnom odnosu.

Znamo sa papirima, ali verujemo i u računovodstvo bez papira  Podržavamo naše klijente u digitalnoj transformaciji i nudimo mogućnost on-line računovodstva maksimalno koristeći prednosti integrisanja sistema i procesa te upotrebe elektronskih dokumenata.

USLUGE:

1. Knjigovodstvene usluge

Standardan set knjigovodstvenih usluga

· Finansijsko knjigovodstvo - vođenje glavne knjige i pomoćnih analitičkih evidencija (analitika kupaca, dobavljača i sl.) uz dnevno ažurno knjiženje ulaznih i izlaznih faktura, izvoda i detaljnu analitiku operativnih troškova prema vrstama
· Robno knjigovodstvo - podrazumeva izrade ulaznih kalkulacija i evidentiranje promena u robnom knjigovodstvu
· Analitička evidencija osnovnih sredstava i obračun amortizacije
· Vođenje propisane PDV evidencije i obračun poreza na dodatu vrednost
· Obračun poreza na dohodak po odbitku za plaćanja fizičkim licima kao i poreza na dobit po odbitku za plaćanja prema nerezidentima ukoliko je primenjivo
· Obračun poreza na imovinu i lokalnih taksi po potrebi
· Izrada završnog računa i podnošenje statutarnih finansijskih izveštaja
· Obračun godišnjeg poreza na dobit
· Podnošenje svih vrsta poreskih prijava, usaglašavanja stanja sa poreskom upravom, učestvovanje u eventualnim kontrolama poreske uprave
· Obračun zarada zaposlenih, podnošenje poreskih prijava za zarade
· Interni finansijski izveštaji - presek finansijskog stanja, analitike kupaca i dobavljača i prometa artikala, pregled operativnih troškova po zahtevu i u dogovorenoj periodici

Dodatne administrativne usluge i usluge podrške poslovanju

· Fakturisanje, evidencija primljenih i datih računa i kreiranje naloga za plaćanja
· Prijave i odjave zaposlenih (kod fondova za socijalno osiguranje)
· Sastavljanje internih akata iz oblasti finansija i radnih odnosa
· Priprema računovodstvene dokumentacije za banke (po potrebi)
· Priprema studije o transfernim cenama
· Analiza poslovanja
· Čuvanje poslovne dokumentacije po isteku godine u skladu sa zakonskim rokovima i priprema za izlučivanje

2. Poresko savetovanje

Podrazumeva da u toku godine sarađujemo i planiramo poreska rešenja koja smanjuju poresku izloženost (u granicama zakona), a u cilju optimizacije poreskih obaveza i ušteda u troškovima poreza kao i radi izbegavanja eventualnih kazni.
Uključuje takođe obaveštavanje o izmenama poreskih propisa koje mogu imati implikacije na vaše poslovanje.

3. Outsourcing obračuna zarada

Brojni su i važni razlozi za izmeštanje obračuna zarada iz kompanije:
· zarade zaposlenih su poslovna tajna i četo vrlo osetljiva tema za zaposlene
· preciznost i tačnost je od ključne važnosti kako za zaposlene tako i za menadžment
· propisi su kompleksni i često se menjaju
· administriranje je zahtevno i troši mnogo vremena.

Mi preuzimamo kompletan proces obračuna zarada zaposlenih i drugih plaćanja fizičkim licima, pripremamo naloge za plaćanja, podnosimo poreske prijave, komuniciramo sa državnim organima u vezi refundacija, pripremamo dokumentaciju o isplatama za zaposlene i izveštavamo menadžment o zakonskim izmenama iz ove oblasti.

4. Otvaranje firme

Naše buduće klijente besplatno vodimo kroz proces otvaranja firme. Savetujemo u vezi odabira pravne forme, pripremamo osnivački akt i dokumentaciju za registraciju u APRu te dokumentaciju za otvaranje računa u banci.

CENE KNJIGOVODSTVENIH USLUGA

Cena naših usluga zavisi od vašeg obima poslovanja, vrste delatnosti, da li ste u sistemu PDV-a ili ne. Cenu dogovaramo na početku saradnje, definšemo ugovorom, a o svemu dalje dogovaramo se u zajedničkom interesu, a sa ciljem da budemo pouzdan partner i doprinesemo vašem poslovnom uspehu.

Okvirne cene knjigovodstvenih usluga na mesečnom nivou su:

Paušalci

od 20 eur

Preduzetnici koji nisu u sistemu PDVa

od 50 eur

Preduzetnici koji su u sistemu PDVa

od 70 eur

Pravna lica koja nisu u sistemu PDVa

od 70 eur

Pravna lica koja su u sistemu PDVa

od 90 eur

Foto

ADVANTAGE ATF DOO BEOGRAD Knjigovodstvene agencije Beograd
ADVANTAGE ATF DOO BEOGRAD Knjigovodstvene agencije Beograd
ADVANTAGE ATF DOO BEOGRAD Knjigovodstvene agencije Beograd
ADVANTAGE ATF DOO BEOGRAD Knjigovodstvene agencije Beograd
ADVANTAGE ATF DOO BEOGRAD Knjigovodstvene agencije Beograd
ADVANTAGE ATF DOO BEOGRAD Knjigovodstvene agencije Beograd