AGENCIJA ZA KNJIGOVODSTVO ABAKUS

Knjigovodstvene agencije Beograd

Adresa: Branka Miljkovića 22, 11400 Mladenovac
Beograd Telefon: Tel(fax)+381 11 82 27 062, tel(mob) +381 64 34 39 399
E-mail: abakus@accountant.com

4/ 5stars

Agencija ABAKUS pruža knjigovodstvene usluge privrednim subjektima koji su organizovani kao privredna društva, zadruge, preduzetnici, udruženja kao i ostala pravna lica.

Knjigovodstvene usluge podrazumevaju:

• Knjigovodsvo i računovodstvo
   - glavna knjiga sa svim ažurno proknjiženim promenama, analitike
kupaca i dobavljača, analitike deviznih kupaca i dobavljača, analitike
osnovnih sredstava sa svim potrebnim obračunima
   - Robno materijalno knjigovodstvo (izradu kalkulacija za trgovine na
veliko i malo, devizne kalkulacije pri uvozu, kepu knjiga, dnevni promet
ugostitelja, lager lista repromaterijala, radne naloge u proizvodnji i
ugostiteljstvu, knjigu poslovanja za preduzetnike.
   - PDV evidenciju sa obračunom PDV-a i svom potrebnom
dokumentacijom, knjiga ulaznih i izlaznih faktura, knjiga primljenih i
izdatih računa.

• Finasijska operativa
   - Gotovinsku , dinarsku i deviznu operativu sa poslovnim bankama
   - Platni promet putem E-bankinga, plaćanja domaćim i ino dobavljačima,
vođenje kontrolnika i slanje izveštaja deviznom inspektoratu
   - Obračune putnih naloga za zemlju i inostranstvo
   - Obračin kamate
   - Obračun zarada zaposlenih sa pripremljenim ugovorima o radu i
obrascima za prijavu radnika, obračun porodiljskog odsustva, bolovanja
preko 30 dana, sastavljanje prijava na obrascu PPP i prijave podataka za
matičnu evidenciju na obrascu M4

• Poreski saveti
   - Saradnja sa poreskom upravom koja se sastoji u proveri i sravnjavanju
poreskih računa
   - Sagledavanje ostvarene dobiti na mesečnom nivou
   - Sve vrste konsultacija vezanih za porez na dohodak građana, porez na
dobit pravnih lica, porez na ostale prihode, ukazivanje na sve moguće
olakšice u cilju smanjenja poreske osnovice
   - Obaveštavanje klijenata o svim poreskim promenam

• Konsalting
   - Sve vrste konsultacija u vezi osnivanja i likvidacije privrednih društava,
promena pravne forme, statusnih promena , način obavljanja delatnosti u
okviru našeg državnog uređenja kao i tumačenje svih zakona koji su
vezani za privredna društva i preduzetnike
   - Izrada biznis plana za potrebe klijenta
   - Izrada periodičnih bilansa za potrebe tendera, kredita, kreditnih linija,
dozvoljenih minusa i slično

Postanite naš partner zato što:
• Preuzimamo odgovornost u vezi sa knjiženjem i finansijskim
izveštavanjem
• Obaveštavamo Vas o promenama zakona I propisa koje pratimo putem
poresko – računovodstvenog instruktora kao i putem seminara
• Znanjem I iskustvom štedimo Vaše vreme I novac
• Koristimo najnovije inforacione tehnologije
• Svakom klijentu pristupimo individualno u odnosu na njegove potrebe

Podaci o vlasniku agencije:
Nenad Golubović, Dipl. ekon.
Branka Miljkovića 22
11400 Mladenovac
tel(fax)+381 11 82 27 062
tel(mob) +381 64 34 39 399
abakus@accountant.com