Zatvori
  • 011info Belgrade guide English version
  • 011info Beogradski vodič
ASM RAČUNOVODSTVO DOO

ASM RAČUNOVODSTVO DOO

Knjigovodstvene agencije Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 08:00 - 16:00
Utorak 08:00 - 16:00
Sreda 08:00 - 16:00
Četvrtak 08:00 - 16:00
Petak 08:00 - 16:00
Subota ne radimo
Nedelja ne radimo

GSP

  • Tramvaj: 2, 11

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

ASM Računovodstvo profesionalnim pristupom ,iskustvom i stručnošću stekla je poverenje velikog broja privrednih subjekata kako domaćih tako i inostranih iz različitih privrednih delatnosti.

Naš primarni cilj je da klijentima pružimo celovitu i kvalitetnu uslugu ,da budemo pouzdan partner sa željom da uspostavljamo I gradimo dugoročnu poslovnu saradnju.

Računovodstvene usluge Naš osnovni pristup pružanja usluga za klijenta je celovitost, što znači da je struktura usluga zamišljena tako da pokrije sve segmente poslovanja privrednog subjekta.

U tom smislu usluge smo grupisali u četiri celine:
- Računovodstvo,finansije
- Obračun zarada
- Radni odnosi
- Ostale usluge

1. RAČUNOVODSTVO, FINANSIJE
- Vodjenje glavne knjige
- Vodjenje analitičkih evidencija: kupaca, dobavljača, blagajne, tekućih računa, robe, materijala, lična primanja, osnovna sredstva, proizvodnja
- Obračun PDV
- Vodjenje knjige blagajne
- Platni promet
- Vodjenje knjige ulaznih i izlaznih računa
- Vodjenje kontrolnika uvoza/izvoza robe i usluga
- Obračun kamate
- Izvod otvorenih stavki
- Izveštaj analitičkih kartica na dan,za period
- Sastavljanje zaključnog lista i bruto bilansa
- Sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja za mala i srednja pravna lica i preduzetnike
- Sastavljanje poreskog bilansa I poreske prijave
- Obračun poreza na imovinu
- Sastavljanje godišenje prijave na dohodak gradjana
- Sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja u toku godine (likvidacioni,bilansi spajanja,pripajanja,deobni bilansi)
- Izrada veleprodajnih i maloprodajnih kalkulacija
- Vodjenje robnog knjigovodstva i knjige KEPU
- Izrada računa i otpremnice ,internih otpremnica i medjuskladišnica
- WEB predračuni
- Izrada obračuna nivelacije robe na lageru
- Izveštaje ukupne nabavke,ukupne prodaje u periodu,po dobavljačima, po artiklima
- Izrada lager liste i robnih analitičkih kartica
- Vodjenje analitičke liste osnovnih sredstava
- Obračun finansijske i poreske amortizacije
- Obračun proizvodnje
- Izrada radnih naloga - serijskih i situacionih
- Vodjenje lager liste repromaterijala,gotovih proizvoda
- Vodjenje pogonskog knjigovodstva

2. OBRAČUN ZARADA NAKNADA ZARADA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH
- Obračun zarada po principu: (Bruto-Neto , Neto-Bruto),obustave iz neto zarada(administrativne,sudske)
- Obračun drugih ličnih primanja zaposlenih (obračun putnih troškova,topli obrok,regres,obračun naknade prevoza na posao I sl.)
- Vodjenje analitičke evidencije obračunatih zarada,
- Završavanje postupka kod nadležnih službi u vezi refundacije troškova naknade bolovanja preko 30 dana
- Obračun porodiljskog odsustva
- Završavanje postupka kod nadležnih službi u vezi refundacije troškova porodiljskog odsustva
- Obračune po ugovorima: o delu, o autorskom honoraru ,o zakupu,o prihodima od kapitala i sl.
- i sastavljanje PPOPJ i MUN obrazaca
- Izrada obrasca PPP - Upis staža zaposlenih u matičnu evidenciju na obrascu M-4
- Upis staža osnivača u matičnu evidenciju na obrascu M-4/SP

3. RADNI ODNOSI
- Prijava/odjava preduzeća kod nadležnog Fonda PIO – podnošenjem obrasca ROD
- Prijava/odjava preduzeća kod nadležnog Fonda za zdravstveno osiguranje –podnošenjem obrasca OPD - Sačinjavanje ugovora o radu,aneksa ugovora o radu i ostalih akata
- Prijava/odjava zaposlenog,direktora,osnovača kod nadležnog fonda PIO,fonda zdravstvenog osiguranja – podnošenjem obrazaca M
- Završetak postupka za dobijanje nove zdravstvene knjižice,overa postojećih kod nadležnog Fonda zdravstvenog osiguranja

4. OSTALE USLUGE
- Cash flow analiza
- Finansijska analiza-Racio analiza
- Priprema dokumentacije za banke prilikom predaje zahteva za dobijanje kredita
- Izrada opštih akata (pravilnik o računovodstvu,pravilnik o radu i ostalo)
- Optimizacija računovodstvene funkcije u preduzeću

asm.racunovodstvo@gmail.com

Foto

ASM RAČUNOVODSTVO DOO Knjigovodstvene agencije Beograd
ASM RAČUNOVODSTVO DOO Knjigovodstvene agencije Beograd
ASM RAČUNOVODSTVO DOO Knjigovodstvene agencije Beograd