FINKODEKS DS DOO

Knjigovodstvene agencije Beograd

Adresa: Vojvode Stepe 258, I sprat, Voždovac
Beograd Telefon: 011/3986-528, 3986-498
E-mail: zdravkovic.o@eunet.rs; finkodeks@gmail.com

4/ 5stars

Knjigovodstvene usluge za preduzeća, preduzetnike, druga pravna lica i predstavništva.

Prijava i odjava radnika.

Vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva.
Finansijsko knjigovodstvo, robno knjigovodstvo, proizvodnja, obračun zarada, izrada M-4, blagajne, osnovna

sredstva, svi poreski obračuni.

Usaglašavanje sa P.U.

Predavanje svih poreskih obračuna u P.U.

Savetodavne i konsultantske usluge.

Pored toga vršimo:
* Standardne knjigovodstvene usluge:

- vođenje glavne knjige kao i analitičkih evidencija u zavisnosti od vrste delatnosti,
- izrada finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom,
- obračun zarada zaposlenih i vlasnika,
- obračun poreza i doprinosa i izrada svih vrsta poreskih prijava;
- obračun amortizacije
- komunikacija sa poreskom upravom i fondovima;

* Poresko savetovanje u skladu sa propisima i zakonima Republike Srbije, u skladu sa Zakonom o

raèunovodstvu i reviziji, meðunarodnim raèunovodstvenim standardima i meðunarodnim standardima

finansijskog izveštavanja;
* Posebne usluge:

- osnivanje i registracija firmi,
- obračun zarada za firme koje žele da izmeste obračun zarada iz svoje računovodstvene službe,
- prijave i odjave zaposlenih,
- izrada internih finansijskih izveštaja i analiza poslovanja
- izrada izveštaja za banke.

Mi štedimo Vaše vreme i Vaš novac!

Sve na jednom mestu!