LIDER XXI KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA

Knjigovodstvene agencije Beograd

Adresa: Repiška 52, Žarkovo
Beograd Telefon: 063/8037-069, 011/2636-216
E-mail: office@lider21.co.rs
Sajt: www.lider21.co.rs

4/ 5stars

* pruža mogućnost povoljnih cena računovodstva
* snižava troškove
* online pristup 24/7
* bezbednost podataka
* lako za upotrebu

KOJE SVE POSLOVE SADRŽI NAŠA PONUDA?

1. Elektronsko računovodstvo

Online kreiranje i izdavanje izlaznih računa
Online pregled dugovanja i potraživanja
Online pregled lagera robe i materijala i trgovačka evidencija
Online izrada plata i kadrovska evidencija
Online poreska evidencija
Online izrada putnih naloga
Online blagajna
Izrada finansijskih izveštaja

2. Agencijsko knjigovodstvo pri čemu nemate obavezu dolaska u Agenciju

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja
Obračun zarada i drugih oporezivih isplata
Kadrovski poslovi
Obračun poreza i izrada poreskih prijava
Vođenje trgovačkih evidencija
Periodično kvartalno izveštavanje i sve ovo Vam knjigovođa dolazi i donosi na adresu

3. Organizacija računovodstvenog sektora u preduzeću

Organizacija i umrežavanje računovodstva u jednu celinu koja objedinjuje sve sektore poslovanja
Definisanje i podela radnih zadataka
Izbor i selekcija odgovarajućeg knjigovodstvenog kadra
Reorganizacija radi poboljšanja efikasnosti preduzeća

4. Interna kontrola poslovanja

Uvida u vaše poslovne knjige
Vrši internu analizu poslovanja
Sačinjava listu nedostataka i predloga za njihovo otklanjanje
Korekciju nepravilnosti u saglasnosti sa odgovornim licem
Pravi paln i program za buduće uspešno vođenje računovodstvenog sektora.

5. Osnivanje privrednih subjekata

Savetovanje: koja pravna forma je najisplativija za Vaš posao, analiza poreskog okruženja, prednosti jednog nad drugim pravnim oblikom privrednog subjekta, PDV da ili ne
Izrada osnivačkog akta
Izrada zahteva za registraciju i pdnošenje u APR
Ishodovanje rešenja od Agencije
Pomoć oko izrade pečata i otvaranja tekućeg računa
Prijava kod nadležne poreske uprave


Bonus usluge
U cenu osnovne ponude naših paketa uračunata je i bonus usluga. Nju čini obuka u vašim prostorijama i to onda kada vama odgovara. Možemo vam pomoći da bolje razumete važnost dobro organizovanog računovodstva i da steknete značajne informacije o pojmovima koji su relevantni za vaš biznis ili da vaši zaposleni budu u mogućnosti da brže, bolje i svrsishodnije sastavljaju računovodstvena dokumenta i obavljaju administrativne poslove.

OBUKA POSLODAVACA
Praćenje osnovnih pokazatelja poslovanja iz sadržaja vaših finansijskih izvštaja: kapitala, osnovnih i obrtnih sredstava, prihoda i rashoda

OBUKA ZAPOSLENIH
Upoznavanje zaposlenih sa knjigovodstvenom operativom, administracijom i osnovnim pojmovima računovodstva.

PAKET "ONLINE RAČUNOVODSTVO"
Pomoć u radu na odgovarajućem softveru i pomoć u praćenju poslovnih promena

PAKET "USLUGE OSNIVANJA"
Ukoliko vam osnivamo preduzeće ili radnju, a pri tome se odlučite za neki od naših računovodstvenih paketa, bonus usluga se sastoji u tome da je paket "usluge osnivanja" besplatn.

Naše bonus usluge ćemo obogaćivati u zavisnosti od vaših potreba.