MOZGALICA OBRAZOVNI CENTAR

Kreativni centri Beograd

Adresa: Čarlija Čaplina 35, Palilula
Beograd Telefon: 011/2790-273, 066/8844-623, 066/8844-624
E-mail: info@mozgalica.rs
Sajt: www.mozgalica.rs

4.5/ 5stars

SuanPan je poseban program koji koristi mentalnu aritmetiku u cilju poboljšanja intelektualnog razvoja i mentalnih potencijala dece. Namenjen je deci od pet do četrnaest godina starosti i između mnogih pozitivnih efekata, osobito pospešuje:

- Memoriju, kreativnost, nivo koncentracije, odvojenu pažnju i vizualizaciju. To znači da će u svakodnevnom životu deci biti mnogo lakše da se fokusiraju na zadatke, uspešno razdvajaju bitno od nebitnog, lakše i brže pamte informacije i primenjuju kreativne metode na rešavanje svakodnevnih problema i zadataka.
- Osećaj lične odgovornosti i samopouzdanje – tako što ulivamo deci poverenje u njihove sopstvene sposobnosti i znanje, oslobađamo ih od straha od eksperimentisanja i hrabrimo da na sve načine mnogo bolje savladavaju izazove u školi i društvu.

Glavna karakteristika ovog programa je podsticanje upotrebe obeju hemisfera mozga radi boljeg i ravnomernog razvoja misaonog procesa. U te svrhe koristimo pomagala poput abakusa, mentalnog računanja bez pomagala, fleš kartice i druga sredstva.

Zašto je SuanPan mentalna aritmetika dobar izbor?

Najznačajniji razlog je činjenica da pomaže bilo kom detetu da do maksimuma razvije sopstveni potencijal. Inteligencija zavisi od broja sinapsi u mozgu, a za očuvanje istih važno je blagovremeno I na pravi način aktivirati neuronske veze. Tehnike koje učimo idealne su u tu svrhu I pomažu Vašem detetu da u svakom aspektu svog života bolje I značajnije napreduje, bilo da je u pitanju rad u školi ili pak kreativne aktivnosti.

Pored gore navedenog, dete u uopštenom smislu brže uči I lakše pamti u svim aspektima svog života. Predškolci se lakše prilagođavaju promenama, usvajaju radnje navike I grade samopouzdanje, školarci brže I kvalitetnije savlađuju gradivo I postižu bolje rezultate u školi i uopšteno imaju više poverenja u sebe i svoje sposobnosti.

Poslednja ali ne i najmanje važna je i činjenica da deca iskreno uživaju na našim časovima i vole aktivnosti kroz koje ih vodimo. Učeći kroz aktivnosti koje su im zanimljive, grade samopouzdanje i osećaj odgovornosti prema samima sebi i drugim članovima svoje grupe. Održavamo pozitivnu atmosferu i negujemo duh timskog rada i učenja.

Administracija (radon vreme)
- Pon-pet: 10:30 do 18.30h
- Subota od 10.00h do 13.00h