MUZIČKA RADIONICA ZA BEBE BIM BAM

Kreativni centri Beograd

Adresa: Resavska 48, Savski venac
Beograd Telefon: 063/777-5875
E-mail: bimbambebe@gmail.com

4/ 5stars

Muzička radionica za bebe Bim Bam osmišljena je tako da se deci uzrasta već od 6 meseci ponudi kvalitetna muzička stimulacija koja, sa rastom deteta, prerasta u edukaciju i pravi muzički trening. Rana muzička stimulacija, tako dragocena za rast i razvoj svake bebe, radi se u kombinaciji sa stimulacijama ostalih čula, a posebno čula dodira i vida. Razvoj ovih čula izuzetno je blagotvoran za kompletni razvoj beba i dragocen je za bilo kakav dalji napredak deteta. Poseban akcenat dat je na razvoju fine motorike koja doprinosi razvoju govora i stvaranjem najvećeg broja neuronskih veza u mozgu dece. Rana muzička stimulacija se uvek sprovodi uz prisustvo roditelja ili osoba koje inače provode vreme sa decom, jer je cilj da kroz radionice utičemo i na svesnost odraslih o značaju pravilnog muzičkog razvitka. Takođe, radionice su idealno mesto na kome se roditelji susreću sa iskustvima drugih, ali i jedno od prvih mesta za aktivnu socijalizaciju najmlađih, još pre nego što krenu u jasle i vrtić. Naš svakodnevni cilj je da bebe upoznajemo prvenstveno sa ritmom kroz konstantni rad na tom važnom segmentu muzičke stimulacije, ali i na formiranju kvalitetnog muzičkog repertoara i upoznavanju sa različitim muzičkim stilovima, epohama i instrumentima.

Mališani se kroz muzičku radionicu Bim bam susreću i sa većim izazovima. Osim rada na razvoju ritma, velika pažnja se usmerava na razvoj muzikalnosti ali i na koordinaciju, motoriku, grafomotoriku i aktivno slušanje. Bebe i deca su u prilici da aktivno sviraju na instrumentima Orfovog instrumentarijuma i klaviru. U radionici se takođe sprovodi i NTC muzički program (www.ntcucenje.com) gde se još od najmlađeg uzrasta radi na saocijativnom i funkcionalnom učenju. Radionicu drži diplomirani muzički pedagog i NLP Master Marijana Milošević Simić, autor i realizator akreditovanih seminara iz oblasti muzičke kulture Multimedijalne muzičke radionice.

Muzička radionica Bim Bam nalazi se u okviru HR Centra (hrcentar.rs) u Resavskoj ulici broj 48/12. Časovi su utorkom i petkom od 17.30 do 18.30. Molimo da se za prvi dolazak najavite na broj telefona
063/7775-875

Facebook