1930. - Završena je gradnja i izvršeno je osvećenje crkve Sv. Aleksandra Nevskog u Beogradu.