Zatvori

Ne dobijamo ili nedobijamo?


Ispravno je napisati odvojeno, tj. "ne dobijamo".

Generalno pravilo kada je reč o negacijama glagola je da se rečca "ne" koja prethodi glagolu uvek piše odvojeno. Zbog toga, ispravan odgovor u ovom slučaju je "ne dobijamo", tj. piše se odvojeno.

PRIMER: "Ne dobijamo signal u podrumu."