Zatvori

Ne treba ili netreba


Ispravno je napisati odvojeno, tj. "ne treba".

Generalno pravilo kada je reč o negacijama glagola je da se rečca "ne" koja prethodi glagolu uvek piše odvojeno. Zbog toga, ispravan odgovor u ovom slučaju je "ne treba", tj. piše se odvojeno.

SLIČNI SLUČAJEVI: ne može, ne sme, ne gradi...

PRIMER: "Ne treba tako da se radi."