Zatvori

Videćeš ili vide ćeš


Iako postoje slučajevi kada se dodatak za građenje futura I -ću (-ćeš, -će...) piše odvojeno, u ovom slučaju ispravno je napisati spojeno, tj. "videćeš".

Kada se osnova infinitiva završava na -ti, dodatak za futur I -ću (-ćeš, -će...) piše se uvek spojeno.

PRIMER: "Videćeš uostalom i sama da li ti odgovara."