Zatvori
 • 011info Belgrade guide English version
 • 011info Beogradski vodič
DEČIJI VRTIĆ ČAROBNO CARSTVO - PREDŠKOLSKA USTANOVA

DEČIJI VRTIĆ ČAROBNO CARSTVO - PREDŠKOLSKA USTANOVA

Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd

Radno vreme

Ponedeljak 07:00 - 18:00
Utorak 07:00 - 18:00
Sreda 07:00 - 18:00
Četvrtak 07:00 - 18:00
Petak 07:00 - 18:00
Subota ne radimo
Nedelja ne radimo

GSP

 • Autobus: 74, 75, 76, 612, 708

Dodatne Lokacije

Korisne informacije

Privatni vrtić Strani jezik

DEČIJI VRTIĆ ČAROBNO CARSTVO

Privatan vrtić ”Čarobno carstvo” se nalazi u prelepom delu Bežanijske kose u privatnoj i prostranoj kuci. 
Privatan vrtić ” Čarobno carstvo” u svom radu sa decom nudi obilje raznovrsnih aktivnosti kojima se podstiče celokupan razvoj deteta (kognitivni, psihički, fizički, socijalno- emocijonalni i mentalni) . Privatan vrtić” Čarobno carstvo” čini stručan i  iskusan kolektiv koji na veoma maštovit i uvek nov način svoje ideje sprovodi u delo. Rad je organizovan u malim grupama što obezbedjuje individualan pristup svakom detetu i dovodi do kvalitetnijeg rada ,a samim tim i boljih rezultata.

Boravak u našem prostoru je poseban i zabavan.U radu sa decom pristupamo veoma predano. Ljubav i paznju podjednako pružamo svakom detetu i na taj način stvaramo pozitivnu atmosferu u kojoj uživamo svi zajedno.

U okviru našeg plana i programa realizujemo brojne razvojne aktivnosti:

JASLENA GRUPA (1-3god.)

 • -          aktivnosti za razvoj socijalno- emocionalnog odnosa
 • -          aktivnosti za razvoj čulne osetljivosti
 • -          motoričke aktivnosti
 • -          intelektualne aktivnosti
 • -          grafičko- likovne aktivnosti
 • -          jezičke aktivnosti
 • -          muzičko- ritmičke aktivnosti

 

VRTIĆKA GRUPA (3-5.5god.)

 • -          matematika za decu
 • -          skok, okret, pokret (fizičke aktivnosti)
 • -          kreativna radionica i maštaonica  (likovne aktivnosti)
 • -          jezičke aktivnosti
 • -          muzika i mi
 • -          svet  glume i pozorišta
 • -          kulinarske aktivnosti
 • -          aktivnosti za razvoj komunikativnih sposobnosti i
             socijalizaciju
 • -          hokus- pokus (eksperimentalne aktivnosti)
 • -          svet i mi u njemu (upoznavanje okoline i spoznaja
             sebe samog ).

PREDŠKOLSKA GRUPA (5.5-polaska u školu)

Pripremni predškolski program se ostvaruje u okviru predškolske Ustanove. Zakonom o Osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja regulisana je obaveza organizovanja i sprovođenja Pripremnog predškolskog programa za svu decu predškolskog uzrasta u godini pred polazak u školu.
Za dete predškolskog uzrasta važno je da u godini pred polazak u školu boravi u sredini koja je podsticajna, organizovana na taj način da uvažava potrebe deteta, njegove mogućnosti i da na najbolji način utiče na njegov psiho- fizički razvoj.

Zadaci pripremnog predškolskog programa su:
• podsticanje osamostaljivanja( briga o sebi, radne navike, rešavanje problema)
• podrška fizičkom razvoju( zadovoljavanje dečije potrebe za kretanjem i motornom aktivnošću). Deci je omogućeno da upražnjavaju fizičke aktivnosti koje stimulišu razvijanje različitih veština, podstiču senzomotornu koordinaciju, doprinose razvijanju kontorole pokreta( ravnoteža, snaga, koordinacija), aktiviranje krupnih mišićnih grupa, motoričke igre
• jačanje socio- emocionalne kompetencije( pozitivne slike o sebi, uključivanje dece u grupu, odnos prema drugima, učenje od drugih, poštovanje drugih, donošenje zajedničkih pravila )
• podrška saznajnom razvoju( razvoj intelektualnih funkcija i operacija- mišljenje , govor, pamćenje, opažanje, mašta)
• negovanje radoznalosti( podsticanje prirodne radoznalosti kod dece, potrebe za saznanjima i proširivanje iskustava)
• poštovanje individualnosti( svako dete je ličnost za sebe koje ima svoj tempo razvoja, stil učenja, sebi svojstven način doživljavanja i izražavanja) 
• podsticanje kreativnosti
Polazište pripremnog predškolskog programa je u savremenoj koncepciji vaspitanja i obrazovanja u kojoj se vaspitno- obrazovni proces shvata kao dinamičan, fleksibilan, interaktivan i otvoren u odnosu na dete, vaspitača i Ustanovu. 
Ostvarivanjem Pripremnog predškolskog programa naš cilj je:
• razviti kod dece pozitivan odnos prema školi i učenju
• uticati na opšti razvoj intelektualnih sposobnosti i saznajnih interesovanja
• usvajati norme i pravila ponašanja
• razvijati spremnost za saradnju i komunikaciju
• sposobnost samokontrole i samoprocenjivanja
• uticati na razvijanje svih potencijala kod dece

Pored ovih aktivnosti u okviru naseg vrtića organizujemo:

 • -          engleski jezik
 • -          jezičke radionice “Igrom do škole” (rad sa
             logopedom)
 • -          korektivna gimnastika i taekwondo
 • -          muzičko
 • -          šah
 • -          likovni atelje


Zato deco, ako imate 1-6 godina i spremni  ste da se družite sa vršnjacima u lepom i prijatnom ambijentu, dobrodošli ste. Čekamo Vas  jer želimo da postanete deo našeg carstva, a sve ostalo prepuste nama. 
Kod nas ima mesta za Vas, ali i za Vaše roditelje.

Imaćete mogućnost da zajedno sa mamom i tatom u okviru različitih radionica koje organizujemo pokažete svoju kreativnost.

Zato donesite pravu odluku! Dođite da se družimo i rastemo zajedno jer verujemo da ćemo vrlo brzo postati Vaša druga kuća i opravdati svoj kvalitet i posebnost.

BEŽANIJSKA KOSA
STOJANA ARALICE 49
TEL.011227-05-72, MOB.065/66-33-633

 

Foto

DEČIJI VRTIĆ ČAROBNO CARSTVO - PREDŠKOLSKA USTANOVA Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd
DEČIJI VRTIĆ ČAROBNO CARSTVO - PREDŠKOLSKA USTANOVA Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd
DEČIJI VRTIĆ ČAROBNO CARSTVO - PREDŠKOLSKA USTANOVA Predškolske ustanove i privatni vrtići Beograd