Korisnici personalizovanih BusPlus kartica mogu da dopune svoje kartice za decembar na 1200 prodajnih mesta ili platnim karticama putem sajta www.busplus.rs, od subote 25. novembra 2017. godine.

Iz sistema podsećaju da korisnici personalizovanih "Bus plus" kartica za lica starija od 65 godina kojima je rok važenja istekao 30. juna, moraju da izvade nove kartice. Isto se odnosi i na učenike srednjih škola i studente, koji treba da izvade nove ili produže postojeće kartice za školsku 2017/2018. kako bi mogli da ih dopune mesečnim elektronskim dopunama. 

Izdavanje novih i produženje postojećih personalizovanih kartica moguće je na 13 prodajnih mesta za izdavanje personalizovanih kartica, a dodatne informacije građani mogu dobiti na broj Korisničkog servisa Bus plus 011/ 7155-155, svakim radnim danom od 8 do 17 časova.