Zatvori

Stari i novi nazivi ulica Beograda

Novi naziv Stari naziv
BOBSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 6. DEO 4. PRILAZ (SREMČICA)
BABLJAČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4. DEO 13. PRILAZ (SREMČICA)
BAČVARSKA ULICA DESETA DESNO OD SURČINSKOG PUTA
BADOVAČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4 DEO 12. PRILAZ (SREMČICA)
BAJČINSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4. DEO 10. PRILAZ (SREMČICA)
BAJGORSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4. DEO 11. PRILAZ (SREMČICA)
BALOVAČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4. DEO 9. PRILAZ (SREMČICA)
BANOVDOLSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4. DEO 8. PRILAZ (SREMČICA)
BAOŠIĆKA (BORČA) PRETOK NOVA 301 (BORČA)
BARDOSANSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4. DEO 6. PRILAZ (SREMČICA)
BARILJEVSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4. DEO 5. PRILAZ (SREMČICA)
BATAJNIČKI DRUM -13. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA DESNO SA AUTO PUTA BEOGRAD-NOVI SAD KOD KUĆNOG BROJA 194, PREMA SEVERO-ISTOKU PA SAVIJA PREMA NOVOJ ULICI OZNAČENOJ POD REDNIM BROJEM 69 (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 1. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA LEVO SA BATAJNIČKOG PUTA, SKRETANJE LEVO PRE FABRIKE GALENIKA PREMA JUGU I SKRETANJE PREMA NASELJU GALENIKA (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 10. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT PRE FABRIKE STAKLA ZVEZDA A PREMA JUGO-ZAPADU I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 11. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT KOD FABRIKE MLEKA AD IMLEK ULICA SE PROSTIRE OKO MLEKARE I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 12. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT SKRETANJE LEVO POSLE MLEKARE I NEKADAŠNJE VOJNE USTANOVE, PREMA JUGO-ZAPADU I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 14. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA KOJA SPAJA NOVE ULICE OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 67 I 70. ULICA JE PARALELNA SA AUTO PUTEM BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 15. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT KOD STOVARIŠTA ŠOLAJA A PREMA JUGO-ZAPADU I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 16. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT KOD CIGLANE GRMEČ A PREMA JUGO-ZAPADU I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 17. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA PARALELNA SA AUTO PUTEM BEOGRAD – NOVI SAD, A NALAZI SE IZA BIVŠE FABRIKE ELEKTRONSKA INDUSTRIJA (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 2. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA DESNO IZ ULICE MALA PRUGA KOD KUĆNOG BROJA 12 A PREMA ZAPADU (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 3. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA DESNO KOD BENZINSKE PUMPE OMV NA BATAJNIČKOM PUTU ILI SKRETANJE DESNO PRE FABRIKE DAHLIJA (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 4. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA KOJA SE PROTEŽE IZA FABRIKE DAHLIJA PREMA DUNAVU ILI ŠLJUNKARI NA DUNAVU, ULAZI SE U ULICU IZ NOVE ULICE KOJA JE OZNAČENA KAO ULICA POD REDNIM BROJEM 54 (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 5. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA DESNO NA BATAJNIČKOM PUTU IZMEĐU FABRIKA DAHLIJA I KOKA KOLA PREMA DUNAVU (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 6. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA LEVO IZ ULICE BATAJNIČKI PUT KOD BENZINSKE STANICE OMB A PREMA JUGO- ZAPADU I DO AUTO PUTA BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 7. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA DESNO SA BATAJNIČKOG PUTA KOD KUĆNOG BROJA 24, PRE SAMAČKOG HOTELA ENERGOPROJEKTA, PREMA AUTO KAMPU DUNAV (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 8. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA LEVO SA BATAJNIČKOG PUTA KOD KUĆNOG BROJA 157, A PREMA AUTO PUTU BEOGRAD – NOVI SAD (ZEMUN POLJE)
BATAJNIČKI DRUM – 9. DEO (ZEMUN POLJE) ULICA LEVO SA NOVE ULICE OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 52, A PROLAZI KROZ BIVŠU FABRIKU ELEKTRONSKA INDUSTRIJA (ZEMUN POLJE)
BATINJOLSKA (BORČA) ULICA ŠESTA PARALELNA SA ULICOM IRIŠKI VENAC, UPRAVNA NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA (BORČA)
BATLAVSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4. DEO 4. PRILAZ (SREMČICA)
BATUSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4. DEO 3. PRILAZ (SREMČICA)
BEČEJSKA (BATAJNICA) ULICA KOJA POČINJE OD ULICE DALMATINSKIH BRIGADA KOD K.BR. 38, A IDE PREMA ULICI KATICE OPAČIĆ, I KOJA JE PRVA PARALELNA SA ULICOM ĐURĐA BOŠKOVIĆA – BATE (BATAJNICA)
BEGEČKA BUSIJE NOVA 5
BEKERELOVA RADA KONDIĆA 1. PRILAZ
BELAJSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4 DEO 2. PRILAZ (SREMČICA)
BELARICA – 49. NOVA (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 327 PREMA ISTOKU (BATAJNICA)
BELARICA – 50. NOVA (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 319 PREMA ISTOKU (BATAJNICA)
BELARICA – 51. NOVA (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 30 B PREMA JUGO- ISTOKU (BATAJNICA)
BELARICA – 52. NOVA (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 24 PREMA JUGO- ISTOKU (BATAJNICA)
BELARICA – 53. NOVA (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 22 PREMA JUGO- ISTOKU (BATAJNICA)
BELARICA – 54. NOVA (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 16 PREMA JUGO- ISTOKU (BATAJNICA)
BELARICA – 55. NOVA (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 12 PREMA JUGO- ISTOKU (BATAJNICA)
BELARICA – 56. NOVA (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 283 PREMA ISTOKU (BATAJNICA)
BELARICA – 57. NOVA (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE IZA KUĆNOG BROJA 15 A PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA)
BELARICA – 58. NOVA (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 19 A PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA)
BELARICA – 59. NOVA (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 25 PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA)
BELARICA – 60. NOVA (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 31 PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA)
BELARICA – 61. NOVA (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 35 PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA)
BELARICA – 62. NOVA (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 41 PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA)
BELARICA – 63. NOVA (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BELARIČKE KOD KUĆNOG BROJA 49 PREMA SEVERO- ZAPADU (BATAJNICA)
BELASIČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4: DEO (SREMČICA)
BELEGIŠKA – 1. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO PARALELNA SA ULICOM BELEGIŠKA IZMEĐU KUĆNIH BROJEVA OD 11 DO 19 (BATAJNICA)
BELEGIŠKA – 2. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BELEGIŠKE KOD KUĆNOG BROJA 11 PREMA JUGO – ISTOKU (BATAJNICA)
BELEGIŠKA – 3. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BELEGIŠKE KOD KUĆNOG BROJA 19 PREMA JUGO – ISTOKU (BATAJNICA)
BELGIJSKA JANKA PREMRLA-VOJKA
BELIČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 2. DEO (SREMČICA)
BELIH VILA (SREMČICA) PASJANSKA (SREMČICA)
BELO VRELO MATE JERKOVIĆA
BELOBRDSKA (KRNJAČA) ULICA KOJA SE PROSTIRE IZMEĐU ULICA MIROVAČKE I VRANOVAČKE I IDE DO AZANJSKE (PARCELE 244 I 245) (KRNJAČA)
BELOBRODSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 1. DEO (SREMČICA)
BELOG BREGA (SREMČICA) LJEVOŠKA (SREMČICA)
BELOG KRINA (SREMČICA) VILANIČKA (SREMČICA)
BELOPOLJSKA KRAJ LOŠINJSKE ULICE DESNO (ULICA 3)
BELOPOLJSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 5. DEO (SREMČICA)
BELOSTENSKA (BORČA) ULICA IZMEĐU ULICA SLATINA NOVA 12 I ATOVI NOVA 13 NA LOKACIJI OVČARSKI PUT (BORČA)
BELOSTENSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4. DEO 1. PRILAZ (SREMČICA)
BELOVIH JARUGA (SREMČICA) DRAGAŠKA (SREMČICA)
BELUĆKA KRAJ LOŠINJSKE ULICE LEVO (ULICA 1)
BELUĆKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 5. DEO 1. PRILAZ (SREMČICA)
BEOĆANSKA (BORČA) SLATINA NOVA 1005 (BORČA)
BEOČINSKA (BORČA) PRETOK NOVA 6 (BORČA)
BERAČKA ULICA PRVA PARALELNO (U PRAVCU SURČINA) SA REMBRANTOVOM
BERKOVAČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 5. DEO 2. PRILAZ (SREMČICA)
BEŠENOVSKA (BORČA) PRETOK NOVA 206 (BORČA)
BESINJSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 3. DEO (SREMČICA)
BILJANE JOVANOVIĆ VINORADSKA 1. PRILAZ
BILUŠKA ULICA UPRAVNA NA ULICU 3 LEVO (ULICA 4) (LOŠINJSKA)
BILUŠKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 6. DEO 1. PRILAZ (SREMČICA)
BINAČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 6. DEO 2. PRILAZ (SREMČICA)
BISTRAŽINSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 6. DEO 3. PRILAZ (SREMČICA)
BIVOLJAČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 6. DEO (SREMČICA)
BLAGAJSKA (SREMČICA) BARSKA 1. DEO (SREMČICA)
BLAGOJA KAZANDŽIJE (SREMČICA) ŽITKOVAČKA (SREMČICA)
BLAGOJA SIMIĆA FUZIJE (SREMČICA) LUKARSKA (SREMČICA)
BOBANA TOMOVIĆA (SPASIĆA I MAŠERE ČUKARICA) DEO ULICE BORE RADOJEVIĆA OD KUĆNOG BR. 2/5 DO KUĆNOG BR. 2/30 (SPASIĆA I MAŠERE ČUKARICA)
BOBOVAČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 6. DEO 5. PRILAZ (SREMČICA)
BOGDANA GAVRILOVIĆA (BORČA) ULICA TRECA PARALELNA SA ULICOM IRIŠKI VENAC, UPRAVNA NA ULICU RASTKA NEMANJIĆA (BORČA)
BOGDANA STOJSAVLJEVIĆA BUSIJE NOVA 20
BOGOŠEVAČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 6. DEO 6. PRILAZ (SREMČICA)
BOHUMILA HRABALA ULICA DRUGA LEVO OD BERAČKE I PARALELNA SA PASTERNAKOVOM
BOJANA ĐORDUMOVIĆA MILANA PREMASUNCA
BOLJETINSKA (KRNJAČA) ULICA PARALELNA SA VRANOVAČKOM (ULICA 4) (KRNJAČA)
BOLJETINSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 7. DEO (SREMČICA)
BORČANSKIH ŽRTAVA 1914. (BORČA) BORISA KIDRIČA (BORČA)
BORHESOVA (ZEMUN) ALTINA 26 (ZEMUN)
BORISAVLJEVIĆEVA RADOJA DAKIĆA
BORISLAVA BLAGOJEVIĆA PADINA 4
BORISLAVA PEKIĆA MALAJNIČKA ULICA
BORIVOJA TASOVCA PLAVI HORIZONTI NOVA 21.
BOŠKA DESNICE (KRNJAČA) ZRENJANINSKI PUT 98 (DEO ULICE KOJI SE VEZUJE NA BROJEVE 98) (KRNJAČA)
BOVANSKA BUSIJE NOVA 11
BOŽE BAUCALA BUĐONIJEVA ULICA
BOŽIDARA TIMOTIJEVIĆA NOVOPROJEKTOVANOJ ULICI IZMEĐU ULICA MILE DIMIĆ I GODOMINSKE
BOŽOVAČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 6. DEO 7. PRILAZ (SREMČICA)
BOĐANSKA (ZEMUN) PROJEKTOVANA 38. NOVA (ZEMUN)
BRAĆE MICIĆ (ZEMUN) KAMENDIN - NOVA 6 (ZEMUN)
BRAĆE MRNJAVČEVIĆ (BORČA II) NOVA ULICA KOJA SPAJA ULICU JOVANA ZLATOUSTOG I PUT ZA GROBLJE (BORČA II)
BRAĆE NASTASIJEVIĆ ULICA PRVA PARALELNO SA ULICOM ISAKA SINGERA
BRAĆE SMILJANIĆA – 1. DEO (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 46 PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA)
BRAĆE SMILJANIĆA – 2. DEO (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 70 PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA)
BRAĆE VUČKOVIĆ JOSIPA DEBELJAKA
BRACINA (SREMČICA) BEOGRADSKA 24. DEO (SREMČICA)
BRADAŠKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 8. DEO (SREMČICA)
BRAINSKA ULICA UPRAVNA NA ULICU 3 DESNO (ULICA 5) (LOŠINJSKA)
BRAINSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 4. DEO 7. PRILAZ (SREMČICA)
BRAINSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 9. DEO (SREMČICA)
BRANE PETROVIĆA ULICA PRVA LEVO, UPRAVNA NA ULICU NOVOBEOGRADSKIH GRADITELJA
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 1. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 100 A PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 10. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE ŠIROKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 31 PREMA SEVERU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 11. DEO (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 125) KOD KUĆNOG BROJA 61 PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 12. DEO (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE BRANISLAVA BARIŠIĆA - DOKTORA KOD KUĆNOG BROJA 84 E PREMA ISTOKU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 2. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 62 N PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 3. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 96 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 4. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 92 PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 5. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 90 A PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 6. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 84 A PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 7. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 74 NJ PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 8. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 78 Đ PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BARIŠIĆA – DOKTORA – 9. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 121) KOD KUĆNOG BROJA 84 NJ PREMA JUGO-ZAPADU (BATAJNICA)
BRANISLAVA BUKUROVA (BORČA) ULICA UPRAVNOJ NA ULICE RASTKA NEMANJIĆA I VLADIKE RADA, PARALELNOJ SA ANDERSONOVOM ULICOM (BORČA)
BRANISLAVA CIGE JERENIĆA – BORČA ULICA UPRAVNA NA ULICU OVČANSKI PUT, A PARALELNA SA ULICOM MOREJSKOM
BRANISLAVA KOJIĆA (BORČA) NARODNOG FRONTA – 2. DESNO (PRILAZ IZMEĐU ULICA 7. JULA I BRANKA ŽEŽELJA) (BORČA)
BRANKA PEŠIĆA (ZEMUN) DALMATINSKA (ZEMUN)
BRANKA PLEŠE (PRETOK) ULICA (PRVA) PARALELNA SA ULICOM NOVA 312 (PRETOK)
BRANKA POPOVIĆA SEDME SRPSKE BRIGADE 2. DEO
BRANKA ŠLJIVIĆA PADINA 5
BRANKA ŽEŽELJA NARODNOG FRONTA 1. PRILAZ
BRANKA ŽIVKOVIĆA (BATAJNICA) TITOGRADSKA (BATAJNICA)
BRATISLAVA STOJANOVIĆA (PADINSKA SKELA) NOVA 1 (PADINSKA SKELA)
BRESJAČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 11. DEO (SREMČICA)
BRESNIČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 9. DEO 3. PRILAZ (SREMČICA)
BRNJAČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 10. DEO (SREMČICA)
BRODSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 11. DEO 1. PRILAZ (SREMČICA)
BRUSNIČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 13. DEO (SREMČICA)
BRUTSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 12. DEO (SREMČICA)
BRVENIČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 9. DEO 1. PRILAZ (SREMČICA)
BUDA BUDISAVLJEVIĆA BUSIJE NOVA 2
BUDISAVSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 14. DEO (SREMČICA)
BULEVAR CRVENE ARMIJE ULICA KOJA POČINJE OD ULICE MILUTINA MILANKOVIĆA, A ZAVRŠAVA SE SPOJEM SA ULICOM JURIJA GAGARINA I PROLAZI KROZ NAJNOVIJE STAMBENO NASELJE BELVILLE
BULEVAR DESPOTA STEFANA 29. NOVEMBRA
BULEVAR KNEZA ALEKSANDRA KARAĐORĐEVIĆA BULEVAR MIRA
BULEVAR MILUTINA MILANKOVIĆA TREĆEM BULEVARU
BULEVAR OSLOBOĐENJA BULEVARU JNA
BULEVAR PATRIJARHA PAVLA ULICA RAKOVIČKI PUT KOJI OD MILOŠEVOG KONAKA VODI KA ULICI PATRIJARHA DIMITRIJA
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA BULEVAR AVNOJ-A
BULJUBAŠE RANKA UROŠEVIĆA 5. NOVA (MZ "OSTRUŽNICA")
BUSINJSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 15. DEO (SREMČICA)
BUSINJSKA BARA – 1. NOVA (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE STEVANA SIMIĆA KOD KUĆNOG BROJA 9, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI)
BUSINJSKA BARA – 2. NOVA (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE STEVANA SIMIĆA KOD KUĆNOG BROJA 23 C, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI)
BUSINJSKA BARA – 3. NOVA (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE STEVANA SIMIĆA KOD KUĆNOG BROJA 29, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI)
ULICA BRAĆE SMILJANIĆA – 3. DEO (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE BRAĆE SMILJANIĆA KOD KUĆNOG BROJA 23 NJ PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA)