Zatvori

Stari i novi nazivi ulica Beograda

Novi naziv Stari naziv
ZABRAN – NOVA 1 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 51, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRAN – NOVA 10 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 103, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRAN – NOVA 11 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 107, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRAN – NOVA 2 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 57, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRAN – NOVA 3 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 65, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRAN – NOVA 3 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 65, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRAN – NOVA 4 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 69, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRAN – NOVA 5 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 71, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRAN – NOVA 6 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 75, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRAN – NOVA 7 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 85, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRAN – NOVA 8 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 89, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRAN – NOVA 9 (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE NOVOSADSKA KOD KUĆNOG BROJA 97, PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ZABRĐSKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 17. DEO (SREMČICA)
ZADUŽBINSKA (ZEMUN) ALBANSKA (ZEMUN)
ZAVALSKA (BORČA) PRETOK NOVA 223 (BORČA)
ZEMUNSKA – 1. DEO (UGRINOVCI) ULICA DESNO OD ULICE PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 6, PREMA SEVERO-ISTOKU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 10. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 233, PREMA SEVERO-ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 11. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO (OD ULICE OZNAČENE KAO ULICA BROJ 23) KOD KUĆNOG BROJA 195 R, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 12. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 179, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 13. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 175, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 14. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 173, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 15. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 161, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 16. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 159, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 17. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 155 A, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 18. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 153, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 19. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 151 A, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 2. DEO (UGRINOVCI) ULICA DESNO OD ULICE PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 10 A, PREMA SEVERO-ISTOKU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 20. DEO (UGRINOVCI) ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 56, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 21. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 81, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 22. DEO (UGRINOVCI) ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 26 Đ, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 23. DEO (UGRINOVCI) ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 24 B, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 3. DEO (UGRINOVCI) ULICA DESNO OD ULICE PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 14 A, PREMA SEVERO-ISTOKU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 4. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 269, PREMA SEVERU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 5. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 267 D, PREMA SEVERU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 6. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE PROTE JEFTIMIJA IVANOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 29, PREMA JUGO-ZAPADU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 7. DEO (UGRINOVCI) ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 238, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 8. DEO (UGRINOVCI) ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 234 A, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI)
ZEMUNSKA – 9. DEO (UGRINOVCI) ULICA DESNO OD ULICE ZEMUNSKA KOD KUĆNOG BROJA 210, PREMA JUGO-ISTOKU (UGRINOVCI)
ZIRE ADAMOVIĆA (ZEMUN) ALTINA 7 (ZEMUN)
ZLATE HARMONIKAŠA (SREMČICA) BLAGAJSKA (SREMČICA)
ZLATIČKA (BORČA) PRETOK NOVA 217 (BORČA)
ZLATNIH RUKOVETI (SREMČICA) KRSTAČKA (SREMČICA)
ZLATNIH VEZILJA (SREMČICA) LJUBIŽDANSKA (SREMČICA)
ZLOPEČKA (SREMČICA) BEOGRADSKA 18. DEO (SREMČICA)
ZOGRAFSKA ULICA PRVA LEVO OD SURČINSKOG PUTA
ZUKE DŽUMHURA (ZEMUN) ALTINA 23 (ZEMUN)
ZVEZDARSKIH JELKI FRANJE OGULINCA