Zatvori

Stari i novi nazivi ulica Beograda

Novi naziv Stari naziv
ANGAJSKA – 7. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 17 PREMA JUGU (BATAJNICA)
ŠAIĆKA (UMKA) DUBOKO 1. DEO (UMKA)
ŠANGAJSKA – 1. DEO (BATAJNICA) ULICA KOJA SPAJA ULICE ŠANGAJSKU I ULICU BELEGIŠKU (U CELOJ DUŽINI ULICE) (BATAJNICA)
ŠANGAJSKA – 10. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 11 PREMA JUGU (BATAJNICA)
ŠANGAJSKA – 11. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 9 PREMA JUGU (BATAJNICA)
ŠANGAJSKA – 12. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 7 PREMA JUGU (BATAJNICA)
ŠANGAJSKA – 2. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 87 B PREMA SEVERO-ISTOKU (BATAJNICA)
ŠANGAJSKA – 3. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 62 PREMA SEVERO-ISTOKU (BATAJNICA)
ŠANGAJSKA – 4. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 56 PREMA SEVERO-ISTOKU (BATAJNICA)
ŠANGAJSKA – 5. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 52 PREMA SEVERO-ISTOKU (BATAJNICA)
ŠANGAJSKA – 6. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE (OZNAČENE POD REDNIM BROJEM 34) KOD KUĆNOG BROJA 42 PREMA SEVERO-ISTOKU (BATAJNICA)
ŠANGAJSKA – 8. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 15G PREMA JUGU (BATAJNICA)
ŠANGAJSKA – 9. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE BRAĆE ŽIVKOVIĆA KOD KUĆNOG BROJA 13 PREMA JUGU (BATAJNICA)
ŠARBANSKA (UMKA) DUBOKO 3. DEO (UMKA)
ŠARGANSKA (SREMČICA) ORLANSKA (SREMČICA)
ŠAŠKOVAČKA (UMKA) DUBOKO 4. DEO (UMKA)
SEKULE VITKOVIĆA BUSIJE NOVA 8
ŠEŠIRDŽIJSKA ULICA ČETVRTA LEVO OD KONSTANTINA DANILA IZMEĐU ULICA EDVARDA MUNKA I MARKA ŠAGALA
ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 1. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO I DESNO PREMA ZAPADU I ISTOKU, NA KRAJU ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE (UGRINOVCI)
ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 2. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE KOD KUĆNOG BROJA 61, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 3. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE KOD KUĆNOG BROJA 51, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 4. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE KOD KUĆNOG BROJA 43, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 5. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE KOD KUĆNOG BROJA 31, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ŠESTE ISTOČNO-BOSANSKE – 6. DEO (UGRINOVCI) ULICA LEVO OD ULICE ŠESTE ISTOČNOBOSANSKE BRIGADE KOD KUĆNOG BROJA 21, PREMA ZAPADU (UGRINOVCI)
ŠEVINA (ZEMUN) MARKA OREŠKOVIĆA (ZEMUN)
ŠILOVSKA (UMKA) IVKA MILOSAVLJEVIĆA 1. DEO (UMKA)
ŠIROKI PUT – 1. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE STANKA TIŠME KOD KUĆNOG BROJA 71 DŽ PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ŠIROKI PUT – 2. DEO (BATAJNICA) ULICA DESNO OD ULICE ŠIROKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 30 LJ PREMA JUGO-ISTOKU (BATAJNICA)
ŠIROKI PUT – 3. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE STANKA TIŠME KOD KUĆNOG BROJA 73 B PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ŠIROKI PUT – 4. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE STANKA TIŠME KOD KUĆNOG BROJA 81 PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ŠIROKI PUT – 5. DEO (BATAJNICA) ULICA LEVO OD ULICE ŠIROKI PUT KOD KUĆNOG BROJA 41 A PREMA SEVERO-ZAPADU (BATAJNICA)
ŠIŠATOVAČKA (BORČA) PRETOK NOVA 4 (BORČA)
ŠPANSKA ULICA DEVETA LEVO OD SURČINSKOG PUTA
ŠRBAČKA (UMKA) ĐURE SALAJA (UMKA)
ŠTIMLJANSKA (UMKA) ĐURE ĐAKOVIĆA (UMKA)
ŠTITARIČKA (UMKA) KALEMI 1. DEO (UMKA)
ŠTUPELJSKA (UMKA) KALEMI 2. DEO (UMKA)
ŠUMNIČKA (UMKA) DUBOKO 2. DEO (UMKA)
ŠVEJKOVA ULICA DVANAESTA LEVO OD SURČINSKOG PUTA