Više od 2 milenijuma koliko broji ovaj naš grad jedan na drugi slagali su se slojevi istorije. Zato se nijedna priča o Beogradu i Zemunu ne završava se tačkom, već zarezom. Tako je i sa pričom o Kalvariji, koju često nazivaju „zemunskim Dedinjem“, jednim od tri najpoznatija naselja ovog dela Beograda ili gradića pored Beograda (zavisno da li ste i koliki lokal-patriota).

U prvom delu bavili smo se samim nastankom naselja na mestu nekadašnjeg kužnog groblja a sad idemo korak dalje i dublje u samo podzemlje…

Jeza dolazi iz podzemlja

Za Austrijance je vazda važilo da su spretni graditelji, posebno vojnih utvrđenja. Jedan od najlepših i najsvetlijih perioda beogradske građevinske istorije vezuje se upravo za vreme austrijske vladavine početkom 18. veka, kada je nastao velelepni barokni grad, uređen po uzoru na ondašnje metropole. I dok je sam austrijski Beograd nastao pod macolama posle predaje tvrđave u Turske ruke Beogradskim mirom iz 1739. godine, austrijsko vojno graditeljstvo sačuvano je do danas u zemunskom podzemlju.

Naime, tokom 17. i 18. veka austrijska vojska sprovela je opsežan projekat iskopavanja podzemnih laguma i tunela koji su imali dvostruku ulogu. S jedne strane, omogućavali su brzu komunikaciju između raznih delova vojnog tabora u slučaju ratne potrebe, kao i neometani izlaz na Dunav. Druga, možda i važnija uloga bila je skladištenje lako zapaljivog baruta i hrane. Razlog za to je bio što je u podzemnim tunelima tokom čitave godine konstantna temperatura oko 12 stepeni, a vlažnost je izuzetno mala.

Jedna od lokacija na kojoj su iskopani lagumi jeste upravo Kalvarija. Naime, tlo se na ovom brežuljku sastoji od slojeva poroznog i mekoga lesa, koji je nastao eolskom erozijom pre nekoliko stotina hiljada godina. Za sada je otkriven jedan objekat sa prostorijom od 50 kvadrata, ozidan opekom i ugrađenom ventilacijom. Do njega vode četiri ulaza, od kojih su dva neupotrebljiva. Jedan od njih nalazi se pored stepenica koje vode na gornji plato gde je danas napravljen park.

Ipak, priča kaže da je ovo samo jedan od brojnih laguma koji se nalazi ispod Zemuna, a koji su tokom vremena zaboravljeni i propali. Kakva se jeza krije, možemo samo da nagađamo.

Zemun na dlanu

Jedan od najlepših pogleda na Zemun, Novi Beograd i Beograd nalazi se u parku Kalvarija, tačno iznad mreže tunela i laguma. Park Kalvarija nalazi se između ulica dr Nedeljka Hercegovca i Teodora Hercla, Đorđa Pantelića i Svetozara Miletića.

A usred ove šume značajnih imena, nalazi se oaza koja se prostire na 5 hektara površine. Pravo uživanje predstavlja šetnja stazama u senci zimzelenog i listopadnog drveća. Zabavu za klince pružaju posebno uređene površine sa sportskim spravama i dečijom igraonicom.

Pored direktnog ulaza iz ulica Đorđa Pantelića i dr Nedeljka Hercegovca, do parka možete doći dugim vijugavim stepenicama koje se spuštaju do Prilaza (danas Teodora Hercla). Zanimljivo je da su napravljene i od starih nadgrobnih spomenika sa groblja u nekadašnjem naselju Francstal.

Prava atrakcija su kraće i strmije stepenice, poznate kao „Kalvarice“ na kojima je ispisano 128 imena poznatih Zemunaca.