Belo brdo (Vinča) je arheološki lokalitet otkriven na desnoj obali Dunava u selu Vinča koje se nalazi 14 kilometara od Beograda. Ovde su pronađeni ostaci najvećeg praistorijskog naselja u Srbiji i važi za jedno od najznačajnijih neolitskih lokaliteta u Evropi. Ime Belo brdo dobilo je po svetloj boji lesne terase ali u stručnoj literaturi zavedeno je pod imenom Vinča.


Foto: 011info

Prvi pomeni Vinče potiču iz 1893. godine, sa sastanka Srpskog geološkog društva, gde je Jovan Žujović skrenuo pažnju na nju. Sistematska iskopavanja koja su usledila posle 1897. godine i danas još uvek traju. Do danas su pronađeni tragovi kultura koji su na ovim prostorima postojali još od neolita. Sarčevačka kultura je najstarija ovde otkrivena i dobila je ime po lokalitetu Starčevo. Smatra se da je trajala između 6200. i 5200. godine p.n.e.


Foto: 011info

Veliki kulturni sloj od deset metara koji je ovde otkriven sadrži sve faze kulture koja je prozvana „Vinčanska kultura“. Do danas ona je jedina čije su sve faze razvoja zastupljene u slojevima nalazišta. Pronađeni su ostaci stambenih objekata, komunikacije, čak i tragova ulica između njih. Mnogobrojni predmeti ovde otkriveni poput keramičkih posuda, alatki od kostiju životinja, ostataka kuća, pokazuju da je Vinčanska kultura ovde cvetala i dugo se održala.

Ovde su takođe otkrivena i četiri groba Bodrogkerestur kulture koji su značajni za uspostavljanje relativne hronologije slojeva koji su nastali posle neolita. Druge kulture koje su ovde otkrivene uključuju Badensku, Kostolačku i Vatinsku koja se naseljava ovde početkom bronzanog doba-


Foto: 011info