Na ovom mestu se nalazio Logor Sajmište, na levoj obali reke Save, spram Savskog mosta, da bi 11. septembra 1937. godine na tom mestu bio otvoren Prvi beogradski sajam.

Prvobitni beogradski sajam sagrađen je na osnovu odluke Beogradske opštine 1936. kada je Društvu za priređivanja sajama i izložbi ustupljena oblast pored tada novog Mosta kralja Aleksandra. Radovi su započeti 1937. godine i do početka Drugog svetskog rata izgrađeni su Turski i veliki, Nemački paviljoni. Postojali su planovi da se izgradi i jugoslovenski paviljon, međutim po izbijanju ratova oni nisu realizovani.

Prvi beogradski sajam imao je dobar početak, sa bogatom ponudom koja ga je učinila popularnim mestom za izlazak Beograđana. Prvi televizijski program emitovan na Balkanu bio je emitovan upravo sa beogradskog sajma, 1938. godine. No, potom je Nemačka administracija odabrala ovu lokaciju za logor i sve se promenilo.

Foto: Petar Minić

U početku logor je bio samo za srpske Jevreje, međutim kasnije su ovde slati i drugi politički osuđenici, komunisti, partizani i četnici. Crna istorija je ispisana ovde za vreme okupacije, kada je oko 8000 Jevreja i 32000 Srba ubijeno u “dušegupkama”, streljano u Jajincima ili prosto umrlo od užasnih uslova u samom logoru. Logor je radio od 1941. do 1944. godine.

Posle rata sajam nikada nije uspeo da povrati svoju prvobitnu funkciju, verovatno zbog svoje krvave istorije tokom rata. Svi jugoslovenski paviljoni su uklonjeni i ovde su smeštene institucije zadužene za izgradnju Novog Beograda. Ostalim paviljonima i Centralnoj kuli pretilo je rušenje jer se nisu uklapali u viziju nove, moderne metropole, međutim 1951. godine pretvoreni su u stanove za socijalno ugrožene ili predati na korišćenje Udruženju likovnih umetnika Srbije. Neko vreme ovde je bilo smešteno Romsko naselje koje je bilo iseljeno sa svoje prvobitne lokacije 1961., pred samit Nesvrstanih.

1992. godine izrađen je urbanistički plan za kompleks Staro sajmište koji nije realizovan ni do danas. Narodni muzej održao je 2006. godine manifestaciju pod imenom “Staro Beogradsko sajmište 3 + 1: sajmište, stratište, utočište”, čime je upućen apel za obnovu ove oblasti i vraćanje starog izgleda sajmišta.

2008. godine ipak je odlučeno da se ovde izgradi Muzej holokausta i planira se da buduće uređenje predstavlja memorijalni muzej sa usklađenim kompatibilnim sadržajima okolnih objekata.

Foto: Petar Minić