Na ovom mestu sahranjen je nekadašnji predsednik SFRJ Josip Broz Tito. Kuća je smeštena na Dedinju, u Botićevoj ulici, kao deo Muzeja istorije Jugoslavije (nekadašnjeg Memorijalnog centra „Josip Broz Tito“ u čijem sklopu se takođe nalazio i muzej 25. Maj).

Kuća je izgrađena 1975. godine, po projektu arhitekte Stejpana Kralja. Dok je Tito bio živ, kuća je bila poznata pod nazivom „Cvećara“ i služila je kao zimska bašta sa pomoćnom kancelarijom. Tito je ovde provodio dosta vremena dok je boravio u Beogradu posle razlaza sa suprugom Jovankom, od 1977. godine pa do smrti. Objekat se sastoji iz tri dela: cvetne bašte u sredini i dva paralelna hodnika sa strane, dok se na suprotnoj strani od ulaza nalazi terasa sa pogledom na Beograd. Tito je po sopstvenoj želji ovde sahranjen i „Kuća cveća“ je od 1982. godine otvorena za posetioce.

Foto: 011info

Sve do 4. maja 1992. godine počasna straža garde JNA čuvala je Titov grob da bi konačno bila povučena nakon raspada SFRJ. 1996. godine doneta je zakonska odluka da se ukine memorijalni centar „Josip Broz Tito“ i da se kuća pripoji Muzeju istorije Jugoslavije. Nekadašnji predsednik SRJ, Slobodan Milošević, odabrao je za svoju rezidenciju vilu u Užičkoj ulici na čijem placu je bila smeštena Kuća cveća, pa su one odvojene zidom koji je podignut pored placa nekadašnjeg Memorijalnog centra i parka.

Foto: 011info