(Gospodar Jevremova 11)

Sagrađena je 1575., jedna od 273 džamija i mesdžida koje su se nalazile u Beogradu za vreme Turske vladavine. Njeno prvo ime bilo je Čohadži Džamija, po zadužbinaru, trgovcu čohom, Hadži-Aliji. Ima samo jednu prostoriju sa kupolom i minaretom. Ova zgrada je za vreme austrijske vladavine bila pretvorena u katoličku crkvu, u isto vreme kada je srušen najveći broj beogradskih džamija.

Foto: 011info

Džamija je povratila svoju prvobitnu namenu po povratku turaka, kada ju je obnovio Husein-beg, pomoćnik glavnog turskog zapovednika Ali-paše. Tada je dobila naziv Husein-begova ili Husein-ćehajina džamija, da bi krajem 18. veka dobila svoj današnji naziv Bajrakli-džamija, po barjaku koji se podizao u vreme za početak molitve u svim džamijama. Posle obnove u 19. veku postala je glavna gradska džamija.

Odmah do džamije se nalazi i medresa, verska srednja škola. Bajrakli džamija je bila zapaljena 18. marta 2004. nakon tadašnjih nemira na Kosovu i Metohiji, kao “odgovor” na paljenje srpskih crkava na Kosovu. Kasnije je obnovljena i danas je jedina aktivna džamija u gradu Beogradu sa jednom od najstarijih zgrada.

Foto: 011info