(Gospodar Jevremova 19)

Sagrađena je 1836. za trgovca Miloja Božića, što je izloženo na natpisu iz tog doba koji stoji na timpanonu iznad ulaznog trema. Zgrada je prizemna, nadzidana nad podrumom srušene turske građevine, na neravnom terenu koji se spušta ka Dunavskoj padini. Primer je građevine prelaznog tipa u beogradskoj arhitekturi XIX veka. Koristi prostorna rešenja simetričnih gradskih kuća balkanskog tipa a fasade odaju uticaj zapadnoevropske arhitekture. Tokom XIX veka zgrada je imala isključivo stambenu namenu.

Foto: 011info

Do 1920. bil je vlasništvo Riste Hadži Popovića a od 1920-1924. tu je radio i živeo vajar Toma Roandić, posle čega je ovo postala „slikarska kuća“ gde su mnogi beogradski umetnici živeli i stvarali. Od 1951. u njoj se nalazi muzej pozorišne umetnosti.

Foto: 011info