(Jelene Ćetković 5)

Jovan Cvijić bio je srpski geograf i član srpske Akademije Nauka, kao i rektor beogradskog Univerziteta. Bio je svetski-priznat naučnik i danas se smatra osnivačem geografije kao nauke u srbiji. Danas se u njegovoj porodičnoj kući nalazi Memorijalni muzej Jovana Cijića. Sama zgrada je izgrađena 1905. a od 1963. je proglašena za spomenik kulture. Zahvaljujući Dragutinu Inkiostri Medenjaku koji se smatra začetnikom nacionalne dekorativne umetnosti, kuća je jedinstvena po svojoj unutrašnjoj dekoraciji u nacionalnom stilu zasnovanom na balkanskim folklornim elementima. Danas se u kući nalazi legat Jovana Cvijića koji sadrži 1476 predmeta, između ostalih i rukopise, prepiske, beležnice, foografije, geografske karte, umetničke slike, lične predmete i ostalo.

Foto: 011info

Foto: 011info