(Gospodar Jevremova 39)

Istorija kulturnog centra “dom porodice Pavlović” ima početke još u davnoj 1882. godini sa Kostom i Ankom Pavlović, rodonačelnicima porodice Pavlović. Kosta je bio jedan od prvih upravnika niške varoši posle oslobođenja od turske vlasti.

1881. godine Kosta, zajedno sa svojim prijateljima, profesorom Ljubom Kovačevićem i generalom Jovanom Miškovićem, kupio je u Jevremovoj ulici placeve u nizu. Tu su zatim platili i naneli deo zemlje koja je preostala kao višak za vreme izgradnje Terazija, na taj način zaravnjajući imanja. Tako su nastale tri povezane bašte koje su u vreme nastanka činile jedinstvenu celinu. Kosta je takođe uložio u polaganje kaldrme ispred kuće što se smatra jednim od prvih privatnih i stručnih investicija u infrastrukturu grada.

Foto: 011info

Prva prizemna kuća Pavlovića na ovoj lokaciji izgrađena je koristeći miraz Anke Pavlović (devojačko Aćimović) i, simbolično, nešto materijala preostalih od njene stare, porušene roditeljske kuće u Šapcu (grede i sokla-lomljeni kamen). I danas na ulazu na imanje stoji prvobitna kapija od kovanog gvožđa, uokvirena cvetnim aranžmanima.

1927. godine podignut je još jedan sprat, kao i potkrovlje, sve sa dekorativnim elementima akademizma na fasadi i gvozdenim balkončićima u ampir stilu.

Pod nemačkom okupacijom u kući se otvara vojna kantina i javni klozet. U periodu od 1941-2000. godine zgrada trpi velika razaranja i promene, najveći deo porodične umetničke kolekcije predat je Narodnom muzeju, a kolekcija ikona otišla je Matici srpskoj.

Radovi obnove 2003. godine urađeni su o trošku države, pod nadzorom zavoda za zaštitu spomenika kulture, dok su statistička sanacija temelja, konstruktivnih zidova, krov, kapije, kao i nova hidroizolacija i stvaranje kulturnog centra u suterenu urađeni o trošku porodice Pavlović (period od jeseni 2003. do proleća 2004.)

Kulturni centar porodice Pavlović zvanično je otvoren 19. decembra 2005. godine.

Foto: 011info