Crkva svetog Dimitrija poznatija u narodu kaoHariševa kapela je hram Srpske pravoslavne crkve u Zemunu. Posvećena je Svetom Dimitriju i smeštena je na Zemunskom pravoslavnom groblju.

Crkva je sazidana između 1874. i 1878. godine, posvećena Svetom velikomučeniku Dimitriju. Samu kapelu sagradio je zemunski trgovac Grigorija Hariš na osnovu zaveštanja supruge Marije koja se i danas smatra njenim ktitorom. Za izgradnju su bili odgovorni Svetozar Ivačković, Josif Marks, Pavle Simić i zanatlije Jovan Kistner i Samuel Kolmajer. Kapela je građena u neovizantijskom stilu sa osnovom u obliku upisanog krsta i jednim kubetom na preseku brodova. Ona je izgrađena u dva nivoa, na prvom nivou koji je delom ukopan u zemlju se nalazi mrtvačnica čiji se ulaz nalazi isprod stepeništa koje vode u kapelu. Iznad mrtvačnice se nalazi osnovni prostor kapele u kome se obavljaju crkveni obredi. Hariševa kapela predstavlja značajno arhitektonsko-umetničko i memorijalno svedočanstvo o Zemunu i zemunskim porodicama krajem prošlog veka. Osim vezanosti za istoriju dve poznate građanske porodice Petrović-Hariš, kapela je i značajno ostvarenje Svetozara Ivačkovića, jednog od istaknutih srpskih arhitekata na prelazu 19. i 20. veka i visoki umetnički domet Pavla Simića, slikra epohe srpskog klasicizma.

Ikonostas je poslednji rad Pavla Simića, rađen 1874. u stilu klasicizma.

Foto: 011info