Kontumacka kapela Sv. Roka je zavedena kao spomenik kulture i smeštena u Gradskom parku u Zemunu. Crkva je sazidana za vreme kontumackog direktora Franca Minasa, negde oko 1836. godine, koristeći planove arhitekte Jozefa Falbera na mestu koje je nekada zauzimala stara katolička kapela. Pošto je nekadašnji kontumac prerađen u park posle Drugog svetskog rata izgubila je na značaju i danas se samo povremeno koristi.

Kapela je oblikovana u duhu baroka, kao jednobrodna građevina pravougaone osnove sa polukružnom apsidom i dvospratnim zvonikom. Mala pravougaona kapela, izolovana od glavnog broda u skladu sa kontumackim režimom imala je karantinski karakter. Sazidana je od opeke sa krečnim malterom. Kapela Sv. Roka sa kapelom Sv. Arhanđela Mihaila i Gavrila predstavlja jedno materijalno svedočanstvo nekadašnjeg Kontumaca, važne privredne i sanitarne ustanove starog Zemuna, osnovano još 1730. godine. Osim toga kapele predstavljaju i značajne primerke sakralne arhitekture na beogradskom području.

Foto: 011info