Kuća sa sunčanim satom je reprezentativna ugaona stambeno-poslovna jednospratnica, podignuta 1823. godine i dograđena prema Dubrovačkoj ulici 1908. godine sa objedinjenom fasadom. Zgrada je dvotraktnog tipa. Zidana je opekom. Međuspratne konstrukcije su delom svodne i delom arhitravne. Namena kuće je dvojna, u prizemlju su lokali, a na spratu stanovi. Plitka, svedena plastika glavne fasade oblikovana je u duhu ampira, što je čini jednom od najskladnijih među građanskim kućama Starog jezgra Zemuna. Ugaoni erker ističe reprezentativni položaj kuće na raskršću. Sunčani sat na fasadi prema Dubrovačkoj ulici raritet je posebnih vrednosti po kome je kuća prepoznatljiva i po kome je dobila naziv. U ovoj kući je svojevremeno živeo i umro Dr Jovan Subotić, pravnik, političar i književnik, jedan od najpoznatijih javnih radnika XIX veka.

Kuća je i dalje aktivna i služi nameni za koju je napravljena. Na spratu su stanovi koji se koriste a u prizemlju su lokali u kojima se nalaze banka i prodavnice.

Foto: 011info