Livnica Pantelić je zavedena kao spomenik kulture i kulturno dobro od velikog značaja za Beograd. Smeštena je na uglu Dositejeve i Lagumske ulice u Zemunu.

Zdanje je sazidano 1854. dok je detaljna rekonstrukcija usledila 1926, po planovima zemunskog graditelja Josifa Marksa. Prizemna zgrada ima nepravilnu osnovu, sa odgovarajućom dispozicijom zavisnom na zanatskim postupcima i tehnološkim procesima. Ovo zdanje predstavlja retko sačuvanu zanatsku radionicu jedinstvenog proizvodnog programa. Poseduje i arhitektonsko-urbanističke i likovne vrednosti, kao objekat koji markira ugao na staroj matrici i učestvuje u formiranju ambijenta dveju ulica (Dositejeve i Lagumske) i vizure ka Gardošu.

Livnica Pantelić potekla je od skromne bravarske radionice Đorđa Pantelića koja se tokom godina razvila u specijalizovano preduzeće za livenje zvona i izradu toranjskih satova. Bila je u vlasništvu porodice Pantelić kroz tri generacije majstora i zanatlija, proslavivši se pod imenom „Zvonolivnica i tvornica toranjskih satova“ dok joj je u narodu ostalo ime „Livnica Pantelić“. Zajedno sa razvojem njenih dveju osnovnih programa (livenje zvona za crkve i izrada satova za crkvene tornjeve i druge gradske objekte) takođe se razvijao i građanski kompleks. Čitav kompleks radionica do danas je sačuvan i obuhvata veliku prizemnu zgradu sa prostorijama koje su potpuno snabdevene celokupnom opremom i inventarom za kovačnicu, bravarsku radionicu, staru i novu livnicu,magacin i kancelarije, kao i dvorišni prostor zajedno sa mašinama, alatom, pomoćnim priborom, čak i brojem gotovih proizvoda nekadašnje radionice.

U ovoj oblasti važila je za jednu od najčuvenijih ustanova tog tipa, čuvena i van granica Austrougarske carevine. Danas je zgrada napuštena i u lošem stanju, iako su postojali planovi da se u nju smesti Muzej zanatstva koji nisu sprovedeni zbog nedostaka sredstava.

Foto: 011info