Zemunsko groblje na Gardošu je zavedeno kao spomenik kulture i smešteno na Gardošu oivičeno ulicama Cara Dušana, Nade Dimić, Sibinjanin Janka, Grobljanske i Stepeništem ka trgu B. Radičevića. Groblje je osnovano pre 1740. godine koristeći stare planove iz tog perioda. Sredinom 18. veka kompleks od dva groblja na platou Gardoškog brega poprimio je svoj prostorni oblik, sa namerom da služi za tri konfesije: pravoslavnu, katoličku i jevrejski i u funkciji su i danas. Kao ograda groblja služi stari odbrambeni zid sa puškarnicama i bastionima iz 1841. godine. Ovo je jedan od poslednjih očuvanih delova gradskog bedema koji je nekada opasavao čitav Zemun.

Foto: 011info

U okviru groblja nalazi se još nekoliko vrednih arhitektonskih objekata, uključujući i nadgrobnu crkvu porodice Hariš kao i veliki broj nadgrobnih spomenika sa raznovrsnim stilskim i ikonografskim osobenostima koji svi svedoče o kulturnom razvoju ovog dela grada. Nažalost groblje je danas u opasnosti od klizišta i laguma koji su ovde iskopani još za vree austrougarske vlasti a danas se nenamenski koriste, povećavajući na taj način nestabilnost terena.

Foto: 011info