AJURVEDA CENTAR

Alternativna medicina Beograd

Adresa: Džordža Vašingtona 13, Zemun
Beograd Telefon: 011/316-48-84, 065/3399-339, 064/822-40-04
E-mail: ajurvedacentar@mts.rs
Sajt: www.ajurvedacentar.co.rs

4/ 5stars

Ajurveda Centar je osnovan sa ciljem eliminacije bolesti iz života pojedinca i društva. To se postiže edukacijom ljudi da žive i deluju u  skladu sa Prirodnim zakonom.

Aktivnosti Ajurveda Centra Vam pruža:

1) Ajurvedske konsultacije:

- Preventive, upoznavanje vašeg telesnog tipa, ishrane, režima života
- Terapijske, lociranje debalnsa u fiziologiji i adekvatni tretmani

2) Panča Karma tretman

- Preventivni Panča karma tretman ( Revitalizacioni, Detox)
- Terapijski Panča karma tretman (u zavisnosti od bolesti)

3) Edukativni programi za lično usavršavanje

Tečaj Dijetetike, stvaranje zdravlja adekvatnim varenjem, metabolizmom ishranom u skladu sa telesnim tipom. Ovaj tečaj objašnjava metabolizam, varenje prema Ajurvedi, uticaj hrane na duh i telo, pravilnu pripremu hrane.

Upoznaj svoj puls, ovaj tečaj nas uvodi u razumevanje čitanja sopstvenog pulsa i načina ispravljanja debalansa, daleko pre nastanka bolesti. Iako u konvencionalnoj medicini puls odražava stanje kardiovaskularnog sistema, u Ajurvedi on odražava stanje sveukupnog organizma, te shodno tome otkriva debalans fiziologije u svom najranijem stanju pre pojave simptoma.

Sretan i Vitak, program za održavanje idealne težine

Prevencija, Održavanje fiziologije u balansu tako da ne stvara toksine, kako biti usklađen sa ritmovima Prirode (Prirodnim Zakonoim). Znanje o imunitetu i obrtanju procesa starenja, tehnike za pročišćenje fiziologije, terapije lakših poremećaja (Umor, zatvor, loš apetit, gojaznost, glavobolja itd.)

Joga, Stvaranje fiziološke ravnoteže i koordinacije duha i tela pomoću jednostavnih Joga položaja. Program daje 30tak Joga položaja i njihov uticaj na duh i telo, kao i njihovo pravilno izvođenje.

Nauka o Kreativnoj Inteligenciji, Jedinstven program od 33 predavanja, na jednostavan i zanimljiv način se otkrivaju tajne funkcionisanja Kreativne Inteligencije, i kako pomoću ovog znanja unaprediti svoj život.

Tehnika TM (Transcendentalne Meditacije) Jednostavna, prirodna laka, mentalna tehnika dubokog odmora koja se vežba dva puta dnevno 15-20 minuta udobno sedeći sa zatvorenim očima. Tokom vežbe duh se oslobađa duboko ukorenjenih stresova

Đotiš, Vedska Astrologija, Razumevanje prirodnih ciklusa i njihovog uticaja na fiziologiju i društvo. Uvid u izradu i tumačenje horoskopa za pojedince i društvo.

4) Edukativni Programi za profesionalno usavršavanje

- Tečaj prevencije
- Tečaj dijetetike
- Tečaj Joge (terapijske)
- Tečaj puls dijagnostike
- Radionica o ishrani i telesnim tipovima
- Tečaj za održavanje idealne težine

Dijetetičar konsultant, prepisivanje dijeta u skladu sa telesnim tipom ili telesnom konstitucijom, Ajurvedski tehničar, izvodi sve potrebne tretmane tokom Panča Karma Tretmana: abjanga, svedana, basti, nasja, širodhara, širobasti, itd.Ajurveda za zdravstvene radnike: Sveobuhvatna edukacija (škola) za one koji žele da se bave Ajurvedom.

5) Redovna škola i praksa Joge u Ajurveda Centru

6) Usluge Ajurvedskog restorana i keteringa (hrani se zdravo)

7) Tematska predavanja za članove kluba