Doniranjem očuvane gardarobe koja vam više nije potrebna doprinosite borbi protiv siromaštva i beskućinstva. Takođe na taj način pomažete da se smanji količina nepotrebnog otpada. Samo malo odvojenog vašeg vremena nekome znači više nego što možete i zamisliti. 

Kome ide donirana odeća?

Mnogi ljudi širom sveta nemaju odgovarajuću odeću da bi se zaštitili od nepogodnih vremenskih uslova, uprkos činjenici da se na godišnjem nivou proizvede 92 miliona tona tekstila, a čak 73% od toga završi na deponiji ili se spali. Teksila ima dovoljno, samo je na nama da li ćemo biti dovoljno svesni da pomognemo ljudima koji nemaju iste mogućnosti kao mi. 

Postoje organizacije koje se bavi skupljanjem donacija u obliku odeće ili drugih materijalnih potrepština. Takve organizacije kada sakupe dovoljnu količinu odeće i kada provere sve što je doneto, distribuiraju odeću beskućnicima, izbeglicama, siromašnim porodicama i drugim ljudima koji su u nevolji. Ova vrsta donacije znatno poboljšava kvalitet života pojedinaca i pomaže im da brže stanu na noge.

Kakvu odeću treba donirati?

Iako treba donirati odeću koja se više ne nosi, to ne znači da treba donirati odeću koja je izanđala i koja više nije u nosivom stanju. Isto kao i mi, i ljudi kojima treba pomoć žele da im stvari budu koliko-toliko čiste i uredne, te se stoga treba truditi da stvari koje doniramo nisu iscepane i prljave sa flekama koje se ne mogu oprati. Na taj način takođe pomažete organizacijama da lakše i brže prođu kroz sve donešene stvari i lakše ih doniraju.

Očuvanje prirodnih resursa

Količina teksila bačena na samo godišnjem nivou je ekstemna, pa donacije garderobe pomažu da se taj broj smanji svake godine i na taj način doprinose očuvanju prirodnih resursa i zaštiti životne sredine.

Ako imate odeću koju biste želeli da donirane onima kojima je neophodna, stupite u kontakt sa nekom od humanitarnih ogranizacija u Beogradu.