BOLNICA OREA

Bolnice Beograd

Adresa: Budimska 15
Beograd Telefon: 011/324-1-336, 30-33-243
E-mail: info@oreaorea.com
Sajt: www.oreaorea.com

4/ 5stars

OREA SPECIJALNA BOLNICA ZA PLASTIČNU, REKONSTRUKTIVNU I ESTETSKU HIRURGIJU
-  Dr Magdalena Krupež & Dr Jelena Šukrija


Dr Magdalena Krupež - magdalenakrupez@gmail.com
Dr Jelena Šukrija - jelenasukrija@gmail.com