ILMAK GEODEZIJA

Geodezija, geologija Beograd

Adresa: Cetinjska 26a, 5. sprat, stan 18, Stari grad
Beograd Telefon: 064/2796-221, 011/3223-672
E-mail: dragisa.sukovic.kl@gmail.com

4/ 5stars

Sedište kompanije „Ilmak“ je u Cetinjskoj ulici broj 26, u Beogradu. Sa svojim radom započeli smo 2002. godine, nakon višegodišnjeg programerskog rada i rada na održavanju velikih računarskih sistema. Zahvaljujući kvalitetu našeg rada, stvorili smo prepoznatljivo ime u oblasti našeg poslovanja.

Kada je u pitanju inženjerska geodezija vršimo:

- geodetska snimanja za potrebe izrade svih vrsta geodetskih planova i karata u svim razmerama
- terenske radove i izradu elaborata - eksproprijaciju zemljišta za potrebe izgradnje objekata
- kompletne geodetske radove na izradi planova parcelacija
- formiranje građevinskih kompleksa i građevinskih parcela, u skladu sa urbanističkim aktima
- deobe katastarskih parcela
- identifikaciju parcela na terenu
- izradu različitih vrsta geodetskih planova i karata u digitalnom i analognom obliku u željenim razmerama
- geodetske radove u inženjerskoj geodeziji što podrazumeva prenos projekata na teren, geodetsko praćenje izgradnje, osmatranje pomeranja objekata
- kompletne usluge za potrebe legalizacije bespravno izgrađenih objekata
- usluge i posredovanje u poslovima knjiženja svih vrsta nepokretnosti u zemljišnim knjigama i katastru nepokretnosti

Tokom proteklih godina uspeli smo da ostvarimo uspešnu saradnju sa velikim brojem naših zadovoljnih klijenata. Vaše zadovoljstvo našim uslugama kao što su geodetsko snimanje terena, deoba katastarskih parcela, parcelacijam građevinskog zemljišta ili identifikacija parcele na terenu predstavlja našu najveću motivaciju za daljim radom.

Kontakt telefon:
064/27-96-221

Radno vreme:
- od 09 – 17h

Geodetsko snimanje terena, deoba katastarskih parcela, identifikacija parcele na terenu i parcelacija građevinskog zemljišta.
Vama na usluzi.

„Ilmak geodezija“, Beograd.