Zatvori

Ne trebam ili netrebam


Ispravno je napisati odvojeno, tj. "ne trebam".

Generalno pravilo kada je reč o negacijama glagola je da se rečca "ne" koja prethodi glagolu uvek piše odvojeno. Zbog toga, ispravan odgovor u ovom slučaju je "ne trebam", tj. piše se odvojeno.

SLIČNI SLUČAJEVI: ne želim, ne smem, ne gradim...

PRIMER: "Ne trebam više da se mučim."