Zatvori

Nemoj ili ne moj?


Ako je u pitanju odrični glagol, pravilno je nemoj. Ako poričemo da je nešto naše, pišemo “ne moj”. “Čiji je ovaj sat? Ne moj! Ma nemoj da pričaš!”

Generalno pravilo kada je reč o negacijama glagola je da se rečca "ne" koja prethodi glagolu uvek piše odvojeno. Međutim, to pravilo ima izuzetaka u našem jeziku i reč "nemoj" jedan je od njih i ispravno je napisati spojeno u ovom slučaju.

PRIMER: "Nemoj da pričaš loše o drugima."