Zatvori

Neznajući ili ne znajući?


Iako postoji reč “neznanje” koja se piše spojeno, ipak pravilno je odvojeno, “ne znajući” kao i kod drugih reči: “ne poštujući”, “ne pevajući”, “ne plivajući”...

Kada je reč o glagolskom prilogu sadašnjem poput "znajući", rečca se u negacijama istog uvek piše odvojeno.

SLIČNI SLUČAJEVI: ne pokušavši, ne verujući, ne videvši...

PRIMER: "Probao je da uđe ne znajući da su vrata zaključana."